mail@urok-ua.com

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінанси підприємства»

Самостійна робота студентів охоплює завдання різних типів та рівнів складності. Під час самостійного опрацювання тем та при підготовці до практичних занять важливе значення мають лекції.

Вони дають студентам знання в обсязі, необхідному для подальшого самостійного поглибленого вивчення дисципліни, орієнтують у найраціональнішому напря мі щодо самостійного опрацювання кожної теми, роз’яснюють найскладніші поняття та положення. Під час роботи із джерелами студент повинен ознайомитися з їх змістом та відібрати необхідний для вивчення матеріал (розділи, підрозділи тощо).

При самостійному вивченні матеріалу за підручниками, навчальними посібниками, науковою та спеціальною літературою необхідно аналізувати прочитане, порівнюючи з прослуханою та законспектованою лекцією, робити логічні висновки, позначати незрозумілі положення з метою подальшого їх з’ясування на семінарському чи практичному занятті. Індивідуальна робота студентів сприяє поглибленню знань з дисципліни шляхом творчого пошуку вивчення запропонованої проблеми.

З цією метою рекомендується вдало поєднувати теоретичний та практичний матеріал. У процесі самостійної та індивідуальної роботи доцільно активно використовувати тестові та розрахункові завдання для самоконтролю здобутих знань. За результатами самостійного виконання теоретичних завдань визначається рівень засвоєння студентом основних термінів, принципів, показників, методологічних та методичних засад на яких базується дисципліна

Вікно перегляду документа

Закрити

Хвилинка реклами

Завантаження файлу почнеться через

cекунд

Завантажити файл

Відгуки та пропозиції

Швидкий вхід / реєстрація за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *