mail@urok-ua.com

Оновлення змісту роботи. Зошит цікавих завдань (нетрадиційні форми роботи з батьками)

Сьогодні вкрай важливо узгодити позиції та очікування педагогів й батьків, принаймні по основних напрямках.

На часі складна й відповідальна просвітницька робота дошкільного закладу, спрямована на розширення й поглиблення уявлень членів родини про сучасні освітні завдання, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, сутність компетентності як інтегративної якості особистості.

Модернізація дошкільної освіти не може не торкнутися сучасної сім’ї, лишити родину стороннім спостерігачем змін, що відбуваються у першій її ланці, не зачепити її інтересів. Важливо залучити батьків до процесу оновлення змісту, форм та методів освіти синів та доньок, підтримувати бажання перенести доцільне в практику сімейного виховання.

Зміст, методи і форми виховання і навчання дітей в сім’ї залежить від загальної культури батьків. Нерідко сімейне виховання має довільний характер, здійснюється без чіткої системи.

В наш час постає гостра необхідність підняти культуру сімейного виховання і водночас збагатити можливості громадського виховання. Саме об’єктивний аналіз потреб сім’ї дає справжні орієнтири для визначення напрямків розвитку суспільного дошкільного виховання. По відношенню до сім’ї дитячий садок має бути консультативним і просвітницьким центром.

Одне з важливих завдань професійної діяльності логопеда дитячого дошкільного навчального закладу є залучення батьків до проведення роботи із закріплення засвоєного на заняттях матеріалу. При цьому необхідно дотримуватись вимог індивідуального підходу до кожної дитини з урахуванням структури дефекту та етапу корекції.

Передумовою ефективного залучення сімейного оточення до корекції звуковимови у дітей є чітко організована взаємодія логопеда з батьками, регулярна постановка перед ними конкретних завдань з наступною перевіркою якості їх виконання. Звичні форми і засоби повинні змінюватись, щоб батьки із сторонніх спостерігачів поступово ставали активними співучасниками. Загальновідомі форми роботи з родиною повинні удосконалюватися та мати доповнення.
Традиційні форми роботи з батьками багатьма використовуються, тому хочу зупинитися на дяких, оновлюючі їх.

Хочу звернути увагу колег на зошит з домашніх завдань для дітей. Як правило він включає всі необхідні компоненти для організації домашньої роботи вихованців логопедичних груп дошкільних закладів: опис комплексів артикуляційної гімнастики, розробки змісту домашніх завдань за кожною лексичною темою. У матеріалі домашніх завдань всі необхідні напрямки роботи: закріплення лексичних понять, граматичних категорій, навичок звуковимови, розвиток фонематичних процесів, дрібної моторики, розвиток мови і спілкування. Але саме формулювання «домашні завдання» не рідко викликають і у батьків ,і у дітей негативізм. Тому у родинному колі сумісну творчу роботу батьків і дитини краще виконувати у «Зошиті цікавих завдань».Це може бути зошит чи папка з файлами.. У подальшому з цього матеріалу можливо зробити чи маленькі книжки за темами,чи альбом виконаних завдань на пам’ять коли дитина піде до школи.

З метою зменшення тимчасових витрат на складання і запис домашнього завдання в родинному колі може використовуватися форма бланків домашніх завдань на тему, що вивчається: гімнастика артикуляційна, гімнастика мімічних м’язів обличчя, робота над відтворенням ритму, автоматизація і диференціація звуків в мові, розвиток немовних психічних процесів, робота над лексико-граматичною стороною мови та ін. Зручність даної форми полягає в тому, що кожен бланк використовується багато разів. Для полегшення орієнтування та сприймання змісту вносяться умовні позначки.

Вікно перегляду документа

Закрити

Хвилинка реклами

Завантаження файлу почнеться через

cекунд

Завантажити файл
75