1 2 3 4

директор Петрик Наталія Петрівна

Вивчення та детальне опрацювання професійного стандарту керівника закладу освіти допоможе сформувати професійну управлінську компетентність директора закладу.

директор Петрик Наталія Петрівна

Допоможе вдосконалити знання, вміння та навички, необхідні для управлінської діяльності, спрямовані на вирішення організаційних завдань з проведення атестації педагогічних працівників у ліцеї.

Інтерактивний комплекс

практичний психолог Гончарова Вікторія Олегівна

Короткий огляд сучасних інновацій в освіті: В останні десятиліття сфера освіти переживає значні зміни завдяки технологічному прогресу. Цифрові технології, такі як інтернет, мобільні додатки, хмарні Читати далі ..

Використання кольорів у шкільному приладді

практичний психолог Гончарова Вікторія Олегівна

Вибір кольорів у шкільному приладді включає в себе різні аспекти, такі як дизайн шаф для школи, оформлення засобів навчання для початкової школи та створення стендів. Читати далі ..

ЗДНР Прудивус М.К.

Опис досвіду роботи закладу загальної середньої освіти з підготовки учнів 11 класу до ДПА та ЗНО з предметів. Реалізований проєкт допоможе сільським школам застосовувати різні Читати далі ..

викладач суспільних дисциплін Налицька Ліна Сергіївна

У багатьох наукових працях представлено детальний опис народного одягу, проте вишиванці відводиться досить незначне місце. Інші ж видання представляють скоріше яскраві ілюстровані альбоми та містять Читати далі ..

педагог-організатор Кух Оксана Петрівна

Однією з форм роботи щодо формування в учнів активної життєвої позиції, їх соціальної підготовки до активної участі в демократичному управлінні суспільством є учнівське самоврядування у Читати далі ..

Заступник директора з НВР Страшненко Валентина Петрівна

У статті розкривається поняття методичної роботи як сучасної функціональної системи організованого та науково-методичного забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей Читати далі ..

практичний психолог Косар Сніжана

Тренінг для педагогічних працівників дає можливість ознайомитися із поняттям тайм-менеджменту; розвивати навички організації ефективного використання робочого часу, а також гармонійного поєднання з часом особистим; Застосовується Читати далі ..

заступник директора з навчальної роботи Ховякова Наталія Іванівна

ВСТУПІнформаційне суспільство, яке характеризується глобалізаційними процесами, технологізацією усіх галузей народного господарства, іншими властивими сучасній цивілізації тенденціями, зумовлює розвиток людини як головну мету, ключовий показник сучасного Читати далі ..

заступник директора з навчальної роботи Сербіненко Лариса Василівна

Рекомендовані матеріали заступникам директорів із навчально-виховної роботи і практичним психологам в організації та використанні інтерактивних форм методичної роботи. Розкрито сутність і основні напрями психологічного супроводу Читати далі ..

вихователь-методист Куницька Ольга Петрівна

Організація і проведення самопідготовки – важливий елемент педагогічного процесу, спрямований на розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів. Дана методична розробка містить інформаційно-методичний матеріал для підготовки і Читати далі ..

вчитель математики, заступник директора з навчально-виховної роботи Ковальова Наталя Вікторівна

В сучасній педагогічній науці інтегроване навчання трактують як комплексний підхід до освітнього процесу і безпосередньо до уроку чи його частини без поділу на окремі дисципліни. Читати далі ..

вчитель математики, заступник директора з навчально-виховної роботи Ковальова Наталя Вікторівна

З метою постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, формування та розвитку конкурентноспроможної особистості перед педагогами визначаються цілі, завдання та Читати далі ..

заступник директора з виховної роботи Свиридова Наталія Юріївна

У статті підіймається проблема виховання громадських цінностей у закладі загальної середньої оствіти. За матеріалами всукраїнських соціальних опитувань було зроблено спробу з’ясувати, які риси в найбільшою Читати далі ..

заступник директора з НВР Ліневич Наталія Юріївна

Стаття на тему: Інноваційні технології організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі. Вікно перегляду документа

методисти КМВ Олійник Тетяна Михайлівна, Місюкевич Олена Андріївна

В умовах сучасних реалій, змін які відбуваються в освіті, форма панельної дискусії дуже актуальна та необхідна педагогам закладів позашкільної освіти. Вона може бути використана при Читати далі ..

Директор школи Кірсанова Тетяна Михайлівна

Метою педради є поглиблення знань про інноваційні технології навчання, а саме, STEM-освіту, як технологію формування та розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів, обмін досвідом з Читати далі ..

заступник директора школи з навчально-виховної роботи Максимова Олена Павлівна

Матеріал призначений для директорів та заступників директора школи з навчально-виховної роботи для організації внутрішкільного контролю. Вікно перегляду документа

методист СХМТ, викладач СХМТ Лебедєва Надія Юріївна, Полякова Євгенія Анатоліївна

Творчість та педагогічну спадщину славетного педагога-гуманіста, педагога-практика ХХ століття важко переоцінити. Гуманістичні ідеї В. Сухомлинського – це ідеї майбутнього. Саме про педагогічні ідеї, творчість та Читати далі ..

Вчитель фізики та математики Шмотолоха Олександр Романович

У брошурі подані матеріали про STEM-освіту та показано практичне застосування STEM-знань при викладанні природничих наук. Вікно перегляду документа

вчитель зарубіжної літератури Рябова Єлизавета Федорівна

Щоб отримати максимальну інформацію про учнів та їхні родини, класний керівник 5 класу може запропонувати батькам заповнити змістовну анкету, в якій будуть відомості про склад Читати далі ..

вчитель початкових класів, категорія "вища", вчитель- методист. Яворська Галина Феодосіївна

Проведення батьківських зборів із застосуванням сучасних технологій і практик, що робить батьків активними учасниками зборів. Вікно перегляду документа Вікно перегляду документа

вчитель старших класів Стародубцева Людмила Геннадіївна

Стаття може бути цікавою для вчителів середньої школи, що розмірковують над впровадженням у навчальний процес сучасних Інтернет-технологій для забезпечення якісною освітою школярів дистанційно. Вікно перегляду Читати далі ..

викладач української мови та літератури Чиркіна Валентина Олександрівна

У доповіді представлено шляхи удосконалення роботи предметного кабінету для реалізації предметних та ключових компетентностей. Вікно перегляду документа

Викладач української мови та літератури Костюк Тетяна Іванівна

Доповідь. Вікно перегляду документа Презентація. Вікно перегляду презентації

методист Цюга Оксана Миколаївна

Творчий конкурс для педагогів-позашкільників організований з метою виявлення і підтримки творчої праці керівників гуртків, підвищення рівня їхньої майстерності, популяризації здобутків, підвищення ролі керівника гуртка у Читати далі ..

вчитель початкових класів Серватнюк Галина Орестівна

Метод навчання як шлях, за допомогою якого вчитель організує, спрямовує і роботою учнів щодо оволодіння ними основами наук.П. М. Шимбарьов Вікно перегляду документа

викладач географії та біології Осавелюк Оксана Петрівна

Кожна людина, яка починає свій шлях, стикається з труднощами, проблемами, тому, що не має досвіду. Становлення педагога відбувається важче, складніше, ніж у представників інших професій, Читати далі ..

вчитель російської мови та зарубіжної літератури Зюба Олена Володимирівна

Основна мета застосування комп’ютерних технологій на уроках суспільно-гуманітарного циклу – активізувати пізнавальну діяльність учнів; посилити самостійність в опануванні знаннями, вміннями і навиками, мотивацію та інтерес Читати далі ..

1 2 3 4