1 2

учитель Ліпейко Вікторія Федорівна

Сьогодення вимагає ознайомлення здобувачів освіти з такими поняттям як інтелектуальна власність, авторське право, охорона авторських права тощо. Доцільно це проводити на уроках правознавства та у Читати далі ..

викладач правознавства Михальчук Ольга Едуардівна

Дана методична розробка рекомендована для використання в навчально-виховному процесі для студентів закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації при вивченні дисципліни Правознавства (Основи правознавства) з використанням презентації Читати далі ..

вчитель істрії та правознавства Безверхня Тетяна Миколаївна

Конспект уроку правознавства з елеменитами практикуму “Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.”Р.S. Вважаю, Читати далі ..

вчитель історії та правознавства Пахолік Наталія Миколаївна

Ознайомити учнів з поняттями «права і свободи людини», «конституційні обов’язки»;визначити основні етапи формування прав людини й розрізняти їх види;формувати навички захисту власних прав і свобод, Читати далі ..

викладач соціально-гуманітарних дисциплін Денисенко Валерій Валеріанович

Методичні рекомендації мають на меті допомогти студентам уформуванні базових знань з теорії правознавства, оволодіння студентами системою основних понять правознавства, засвоєння найважливіших положень окремих правових галузей Читати далі ..

вчитель історії та правознавства Гуменяк Галина Йосипівна

Компетентнісний підхід – це не данина моді, а вимога часу, адже він лежить в позапредметній площині. Суть даного підходу полягає в тому, що учень отримує Читати далі ..

вихователь школи-інтернату Ковалівська Ірина Анатоліївна

Ознайомити дітей з правами дитини в Україні та пояснити, що таке Конвенція ООН, познайомити учнів із загальними принципами Декларації прав дитини; розвивати мислення, пам’ять, увагу Читати далі ..

викладач суспільних дисциплін Горбей Антоніна Володимирівна

Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре Читати далі ..

вчитель історії Савчук Надія Миколаївна

Публікація містить конспект уроку з використанням ігрових технологій. Різноманітні форми і методи роботи, прийоми навчання на різних етапах уроку забезпечують самостійну роботу учнів, яка є Читати далі ..

вчитель історіі та правознавства Насалик Наталія Василівна

Метою даного уроку є ознайомлення учнів з правами дитини на основі Конвенції ООН про права дітей, виховання правової культури та розуміння важливості прав в житті Читати далі ..

вихователь Шутов Володимир Федорович

Робота присвячена теоретичним і практичним аспектам впровадження правового виховання у загальноосвітніх та спеціалізованих школах.

учитель історії Раєвський Костянтин Анатолійович

Надані файли підготовлені до семінару учителів правознавства. Один файл це друкований текст виступу на семінарі, а другий це презентація цього виступу. Розроблені схеми, які наглядно Читати далі ..

Викладач правознавства Григор'єв Андрій Миколайович

Конспект заняття з Правознавства: Батл “Смертна кара: аргументи “Проти” чи “За” рекомендований для використання педагогічним працівникам загальноосвітніх та вищих закладів освіти І – ІІ рівнів Читати далі ..

керівник гуртка Павліченко Людмила Миколаївна

Представлені матеріали спрямовані на формування відповідального ставлення до природи, розуміння екологічних проблем та пошуку напрямів їх вирішення. Тренінгове заняття Вікно перегляду документа

Вчитель історії та правознавства Матвійчук Наталія Анатоліївна

Матеріал містить інформацію про складові громадянської компетенції в Новій Українській Школі. Доповідь Вікно перегляду документа

Вчитель історії та правознавства Геймал Тетяна Володимирівна

Запропоновані матеріали дозволяють урізноманітнити навчально-виховний процес, підвищити його ефективність та національно-патріотичну спрямованість, сформувати в учнів ціннісне ставлення до людини, суспільства і держави. Подані розробки дають Читати далі ..

вчитель історії, правознавства Ступак Галина Сергіївна

На цьому практичному занятті учні ознайомляться з правами та обов’язками споживачів, аналізуватимуть нормативно- правовий акт “Про захист прав споживачів” , розв’язуватимуть правові ситуації. Конспект практичного Читати далі ..

вчитель історії та правознавства Дебела Тетяна Вікторівна

Запропонована розробка уроку містить поетапну технологічну картку, додаються дидактичні матеріали та презентація до уроку. Конспект уроку Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації Додаток Вікно перегляду Читати далі ..

вчитель історії та правознавства Яновська Неоніла Юріївна

Розробка даного уроку буде корисною для використання на уроках правознавства у 9 класі за новою програмою. Конспект уроку Вікно перегляду документа

вчитель історії та правознавтства Уланова Ася Володимирівна

Ця розробка буде корисною як для проведення уроків з правознавства для учнів 10-11 клавсів, так і для проведення позакласних заходів з прав людини Вікно перегляду Читати далі ..

Вчитель історії та правознавства Сеник Анна Богданівна

Конспект уроку та презинтація на тему “Права дитини” було створено та використано для проведення Всеукраїнського уроку ,присвячено захисту прав дітей. Вікно перегляду документа Вікно перегляду Читати далі ..

Вчитель історії та правознавства Павленко Світлана Анатоліївна

Урок розроблено відповідно до оновленої програми 2017 року за структурою компетентнісного уроку Конспект уроку Вікно перегляду документа

викладач Павлушенко Катерина Валеріївна

У методичній розробці пропонується побудувати урок використавши такі методи навчання, яксловесний (розповідь, бесіда), наочний (таблиці, схеми, дидактичний матеріал, відеосюжет)практичний (практичні вправи), рольова гра (виконання перевірки Читати далі ..

вчитель історії та правознавства Лузганова Наталія Григорівна

Рекомендовано використати при проведенні тижня правових знань. Можна доповнити власними запитаннями гейм “Швидше…Швидше…Швидше”. Завдання підібрані цікаві, відповідно до вікових особливостей, зрозумілі для учнів середньої ланки. Читати далі ..

викладач історії та права Налицька Ліна Сергіївна

В умовах європейського розвитку країни, швидкого розвитку соціально-економічної сфери та інноваційних технологій, актуальним стає модернізація сучасних методів організації навчально-виховного процесу.Багато дослідників наголошують, що на сьогодні Читати далі ..

викладач історії та права Налицька Ліна Сергіївна

Дослідницька робота з історії державотворення України допоможе учням зрозуміти процес становлення та розвитку державотворення через призму видатного політичного діяча Пилипа Орлика.Брошура “Трудове право в питаннях Читати далі ..

1 2