1 2 3 4

викладач Панасенко Віктор Святославович

Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни “Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали для спеціальності 208 “Агроінженерія” Вікно перегляду документа

викладач спец.дисциплін Дзюба Ганна Валеріївна

Вивчивши основи візуальної колориметрії та основні методи ідентифікації речовин, можна зробити висновок, що метод має ряд переваг: висока чутливість, точність, селективність, простота виконання та простота Читати далі ..

викладач Панасенко Віктор Святославович

Варіанти тестових завдань для проведення заліку з дисципліни “Основи теплотехніки” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності 208 “Агроінженерія” Вікно перегляду документа

викладач спецдисциплін Кірік Ірина Миколаївна

Дана розробка допоможе викладачам провести урок цікаво. Запропоновані інноваційні технології сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу учнями.Конспект уроку з даної теми може бути використаний викладачами професійних Читати далі ..

викладач, голова циклової комісії "Бухгалтерський облік" Яковенко Світлана Леонідівна

ТЕМА: Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо. Навчальна: набуття практичних навичок щодо побудови структури бухгалтерського рахунку ( початкове сальдо, обороти, Читати далі ..

вчитель математики Кодря Олена Миколаївна

Зміст презентацій надає інформацію про типи професій людей. Матеріал розраховано для учнів старших класів. Вікно перегляду презентації Вікно перегляду презентації Вікно перегляду презентації

вчитель математики Кодря Олена Миколаївна

Інформаційна брошюра про типи професій з презентаціями для профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

викладач Славопас Оксана Миронівна

Презентаційний матеріал буде корисним для учнівської та студентської молоді, а також для вчителів, викладачів, фахівців, які цікавляться проектуванням корсетних виробів і вивчають швейну справу. Вікно Читати далі ..

майстер виробничого навчання Білецька Світлана Анатоліївна

Мета уроку: навчити оздоблювати робоче місце для слюсарних робіт;закріпити уміння складати технологічну послідовність виконання роботи; вдосконалити уміння виконувати роботу , застосовуючи комплекс слюсарних операцій освоєних Читати далі ..

викладач креслення Шубна Ольга Юріївна

Презентаційний матеріал на тему “Лекальні криві” може бути використаний в роботі викладачів креслення та нарисної геометрії. Вікно перегляду презентації

вчитель математики та інформатики Пересунько Світлана Петрівна

Завдання проведеного дослідження – розглянути сучасні технології дистанційного банківського обслуговування населення, організацію здійснення дистанційного банківського обслуговування населення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Матеріал відповідає вимогам учнівської Читати далі ..

викладач фінансово-економічних дисциплін Попович Ольга Іванівна

Самостійна робота студентів охоплює завдання різних типів та рівнів складності. Під час самостійного опрацювання тем та при підготовці до практичних занять важливе значення мають лекції. Читати далі ..

викладач фінансово-економічних дисциплін Попович Ольга Іванівна

Соціальна політика сучасної держави повинна бути зорієнтована не лише на підтримку наявного рівня соціальних гарантій і створення механізмів соціального захисту окремих найбільш уразливих соціальних груп, Читати далі ..

викладач спецдисциплін Циганок Наталія Василівна

Тема уроку „ Фольклорні зачіски ” Мета уроку: Навчальна – удосконалити навички та сформувати уміння оволодіння сучасною технологією виконання фольклорних зачісок, а також комплексне застосування Читати далі ..

викладач спеціальних дисциплін Завальнюк Т.П.; Єфименко О.С.

Конкурси професійної майстерності серед учнів проводяться з метою підвищення якості професійної майстерності, посилення інтересу до поглибленого вивчення предметів професійно-теоретичної підготовки і оволодіння навичками трудових прийомів.Основними Читати далі ..

викладач Лісівненко Інна Миколаївна

Методична розробка заняття-проекту предметного гуртка технічної творчості «Феєрія металу» на тему «Використання високопродуктивних способів електрозварювання металевих виробів» дає можливість підтвердити активізацію і розвиток творчої діяльності Читати далі ..

викладач Лісівненко Інна Миколаївна

Методична розробка заняття-проекту предметного гуртка технічної творчості «Феєрія металу» на тему «Використання високопродуктивних способів електрозварювання металевих виробів» дає можливість підтвердити активізацію і розвиток творчої діяльності Читати далі ..

заступник зав.кафедри з виховної роботи Гнатенко Світлана Анатоліївна

Звіт кафедри про проведену роботу за місяць. Вікно перегляду документа

викладач англійської мови Маслянко Світлана Анатоліївна

Конспект містить цікаві та творчі завдання для учнів. Має на меті розвиток уміння працювати в групах та парах, розвиток монологічного та діалогічного мовлення та навичок Читати далі ..

Майстер виробничого навчання Бодяк Катерина Іванівна

Робота містить комплекс завдань для професійно-практичної підготовки з професії: “Офіціант, майстер ресторанного обслуговування” для 2 курсу. Завдання можуть бути використані студентами профтехучилищ та майстрами виробничого Читати далі ..

майстер виробничого навчання Кошелева Гелена Геннадіївна

У роботі розкрито значення позаурочної роботи учнів, як важливого компоненту навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

Викладач просесів та апаратів та хімічних дисциплін Матійціва Ольга Юріївна

В конспекті розкриті поняття тверді побутові відходи та методи вирішення цієї проблеми. Конспект заняття Вікно перегляду документа

викладач спецпредметів з професії "Перукар(перукар-модельєр). Манікюрник" Шариш Ніна Володимирівна

Урок з теми «Мелірування волосся на шапочку» структурується по – особливому, він передбачає вагомий кінцевий результат. У методичній розробці особлива увага надається мотивації навчальної діяльності, Читати далі ..

майстер виробничого навчання Стопчанська Людмила Анатоліївна

Навчаючи інших – навчаємось самі, а це означає навчання завжди!У методичній розробці наведено приклади проведення занять з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з використанням різних інтерактивних Читати далі ..

викладач обліково-економічних дисциплін Омелько Мар'яна Анатоліївна

Сценарій тематичної виховної години “Пізнай свою професію” розроблено для студентів-першокурсників спеціальності “Облік і оподаткування” з метою поглибленого ознайомлення із історичним минулим, вимогами сучасності та професійними Читати далі ..

викладач спеціальних дисциплін Шубна Ольга Юріївна

Презентаційний матеріал може бути використаний викладачами та студентами технічних спеціальностей І-І рівнів акредитації, для глибшого вивчення теми “Гідравлічні машини” Вікно перегляду презентації

викладач електротехніки Олицька Галина Миколаївна

Навчальна мета уроку- сформувати загальне поняття про резонанс, як явище; розглянути і вивчити резонанс напруг і струмів у колі змінного струму; пояснити, за яких умов Читати далі ..

викладач спеціальних дисциплін, майстер виробничого навчання Петренко Леся Василівна

Матеріал для викладачів спеціальних дисциплін профтехосвіти. До проведення уроку з предмета «Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства» за темою: «Технологія приготування масляних кремів» Читати далі ..

Найбільша користь від життя в наші часи полягає в тому, що ми можемо обмінюватися інформацією або знаннями легше, ніж могли наші дідусі та бабусі. Технології Читати далі ..

викладач професійно-теоретичної підготовки Федорова Марія Володимирівна

Ділова гра є формою відтворення виробничого і соціального змісту майбутньої професійної діяльності фахівця; моделювання тих систем відносин, які характерні для цієї діяльності, моделювання професійних проблем, Читати далі ..

1 2 3 4