mail@urok-ua.com

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Головна риса сучасного світу – стрімкі зміни. Держава переходить до моделі інноваційного розвитку. Пріоритетного значення набувають адресні та програмно-цільові функціональні інвестиції в людину, її творчий, науко-вий, інтелектуальний потенціали.

Керівникам сьогодні як ніколи необхідно вчитися гнучкості, нестандартності мислення, бо дуже складний, багатогранний і взаємозалежний світ людства. Тому та-ким цінним стають сьогодні для педагогів гостре відчуття нового, відмова від консер-ватизму, готовність до перегляду звичної педагогічної філософії, неспроможність якої дорого обходиться суспільству. В нашому такому динамічному світі, що так швидко змінюється, людина теж повинна бути динамічною, вміти приймати рішення.
На педагогів суспільство покладає найскладнішу, найвідповідальнішу місію – ви-ховання, навчання та розвиток громадян України. Саме тому в освітній галузі відбува-ються реформаційні процеси, спрямовані на досягнення якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Цілком очевидно, щоб забезпечити такий рівень освіти сучасна управлінська діяльність повинна мати інноваційний харак-тер. Виходячи з реалій сьогодення, у полі зору органів управління освітою перебуває питання інновацій в управлінні навчальними закладами – модернізації змісту і струк-тури управлінської діяльності, генерування і реалізації нових ідей, освітніх ініціатив. Інновації в управлінні дають змогу підтримувати конкурентоспроможність нашої освіти, зміцнювати національну безпеку держави, суспільства й особистості.
Отже, сучасний етап розвитку освіти характеризується глобальними нововведен-нями, тому актуальною на сьогодні, в аспекті розв’язання поставлених перед освітою задач, є проблема інновацій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами.

Вікно перегляду презентації

  • : Ілляшенко Олена Дмитрівна
  • : директор школи
  • : Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів художнього профілю №1 ім.А.С.Макаренка
  • - ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
Закрити

Хвилинка реклами

Завантаження файлу почнеться через

cекунд

Завантажити файл
258

Один коментар

  1. Ви на правильному шляху щодо модернізації шляхів розвитку творчої особистосіт. Ваша школа дійсно унікальна, бо має художньо-естетичний профіль – чим раніше починається розвиток здібностей і талантів, тим більше шансів на розкриття творчо талановитих дітей. Дуже добре, що у школі є психолог, який відстежує рівень творчого розвитку кожної дитини. На жаль, не всі школи мають такого спеціаліста.