mail@urok-ua.com

Конспект компетентнісно-орієнтованого уроку з української мови для учнів 3 класу на тему: “Виділення звертань в усному мовленні паузами, а на письмі — розділовими знаками”

Метою уроку є формування предметних компетентностей: розширити знання учнів про звертання; розвивати вміння виділяти звертання в усній формі інтонацією, а на письмі розділовими знаками – комами, знаком оклику; використовувати форми кличного відмінка (до вчителя, товаришів по класу, працівників школи); збагачувати словниковий запас.
Формування ключових компетентностей:
уміння вчитися: формувати здатність переключатися з одного виду діяльності на інший; розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати
власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнаваль-ний інтерес; виховувати любов до Батьківщини;
комунікативної: розвивати зв’язне мовлення, вміння доводити власну думку,
правильно формулювати висловлювання; дотримуватися етичних норм мовлення, культури спілкування: вживати правильні форми звертань, слів, що виражають прохання, пропозицію, побажання, вибачення у процесі спілкування;
соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти іні-ціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;
інформаційної: розширити знання учнів про Україну.

Вікно перегляду документа

Закрити

Хвилинка реклами

Завантаження файлу почнеться через

cекунд

Завантажити файл
1007

Один коментар

  1. Хороший урок, привчає дітей до культури мовлення, збагачує словниковий запас учнів, навчає вміню робити самооцінювання. Види та форми роботи цікаві, добре розкривають тему і відповідають віку дітей. Дякую.