mail@urok-ua.com

Реферат на тему “Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на уроках біології”

Виходячи з того, що компетентність – це кінцевий результат навчання, актуалізується проблема визначення критеріїв оцінювання сформованості цієї загальної здатності. Детально розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з кожного предмета закономірно не можуть бути використаними для оцінювання компетентностей, які є якісно більш складною системою, надпредметним утворенням, що не вичерпується знаннями та вміннями. Оцінювання це має бути рівневим і співвідноситися з рівнями оцінювання навчальних досягнень.
Життєвий і професійних успіх людини залежить від її здатності адаптуватися до змін, що відбуваються у суспільстві через вміння оволодівати та гнучко застосовувати набуті знання, уміння, власний та суспільний досвід. І в цьому повинен йому допомогти компетентний педагог, який має високий рівень педагогічної майстерності.

Закрити

Хвилинка реклами

Завантаження файлу почнеться через

cекунд

Завантажити файл
64

Один коментар

  1. Відповідно до сучасних світових тенденцій актуальною проблемою,що потребує розв’язання у сфері освіти, є виховання нового покоління,Отже, компетентнісний підхід до навчання це вимога сьогодення,- так напрошується висновок реферата Ірини Володимирівни