1 2 3 14

вчитель початкових класів Семененко Людмила Володимирівна

Повторити вивчене про часи, особи та числа дієслів. Формувати вміння визначати число дієслів та змінювати їх за числами, узгоджувати дієслова з іменниками. Удосконалювати вміння робити Читати далі ..

вчитель початкових класів Семененко Людмила Володимирівна

Багаторічний досвід роботи з учнями початкових класів свідчить, що для активізації мислення молодших школярів необхідно у своїй роботі використовувати різноманітні інноваційні освітні технології. Вони сприяють Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Потенко Любов Михайлівна

Конспект уроку “Поділ іменників на відміни” розрахований для учнів 6 класу. Конспект містить цікаві завдання для полегшеного сприйняття нового матеріалу. Конспект уроку Вікно перегляду документа

вчитель початкових класів Тітаренко Наталія Володимирівна

Сценарій виховного заходу “Поговоримо про кохання”рекомендовано для учнів 3-6 класів; урок з української мови 3 клас “Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи Читати далі ..

Учитель української мови та літератури Парамонова Любов Арсентіївна

Розробка уроку з теми «Складні слова. Сполучні о, е, є в складних словах. Творення складноскорочених слів». У конспекті подані всі необхідні види і форми роботи Читати далі ..

вчитель початкових класів Проценко Оксана Василівна

Урок розроблено з використанням елементів інноваційних інтерактивних технологій. Перелічені та розкриті різні специфічні форми та види спільної діяльності вчителя та учнів. Конспект уроку Вікно перегляду Читати далі ..

вчитель початкових класів Свєтлова Наталія Миколаївна

Нестандартний урок з української мови містить багато цікавих завдань , загадок . Запропоновані форми та методи роботи дозволяють учневі бути на уроці не пасивним слухачем Читати далі ..

вчитель початкових класів Опаріна Ліна Анатоліївна

Цей матеріал допоможе зробити урок цікавішим, діти прийматимуть активну участь у створенні чарівної книжки порад для лісових мешканців, кожен відчує свою важливість, а також тренуватимуть Читати далі ..

вчитель початкових класів Демидьонок Оксана Володимирівна

Даний урок розроблено мною із використанням такого виду роботи, як робота в групах, яка набула великої популярності в перехід суспільства до комунікативної стадії розвитку. Використавши Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Майструк Людмила Володимирівна

Урок засвоєння нового матеріалу з використанням інтерактивних ігор, лінгвістичної казки націлюватиме учнів не на запам’ятовування, а на постановку проблеми та пошук її вирішення. Вікно перегляду Читати далі ..

Вчитель початкових класів Шурай Наталія Миколаївна

На основі матеріалу поглибити знання учнів про прикметник як частину мови; формувати вміння відрізняти прикметники від інших частин мови, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль, Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Вакула Наталія Олександрівна

Розробка уроку з теми” Узагальнення та систематизація вивченого з розділу «Дієслово»” містить завдання та вправи,які дають можливість перевірити і узагальнити засвоєння учнями 7 класу навчального Читати далі ..

вчитель початкових класів Жалій Тетяна Миколаївна

Мета уроку: Спираючись на попередні знання учнів з теми «Іменник», систематизувати і узагальнити знання з даної теми; розвивати мову і мислення учнів, вміння співпрацювати в Читати далі ..

учитель української мови та літератури Терлякова Тетяна Петрівна

Презентація містить слайди з основних принципів української орфографії, етапів підвищення орфографічної грамотності; наводяться зразки застосування різноманітних вправ щодо засвоєння й поліпшення грамотності. Вікно перегляду презентації

вчитель української мови та літератури Вахненко Валентина Олександрівна

Запропонований урок спрямований на повторення, закріплення, поглиблення, удосконалення знань та умінь учнів із розділів «Лексикологія» та «Фразеологія»  Конспект уроку Вікно перегляду документа

вчитель початкових класiв Юрiйчук Ольга Ярославiвна

Мета. Узагальнити знання дітей з теми «Корінь слова. Спільнокореневі слова», удосконалювати вміння визначати і добирати спільнокореневі слова,виділяти корінь, формувати увагу до лексичного значення слова, розвивати Читати далі ..

Вчитель початкових класів Кидисюк Ванда Володимирівна

Формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з новою частиною мови – займенником; навчати впізнавати серед слів займенники, ставити до них питання, розвивати усне мовлення;Формування ключових компетентностей: Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Литвин Юлія Миколаївна

Анотація: такий урок, з використанням інтеактивних форми навчання, допомагають краще, в цікавій формі засвоїти правила вживання розділових знаків при прямій мові та цитуванні; формувати відповідні Читати далі ..

вчитель початкових класів Єгорова Марина Вікторівна

Мета уроку : Дати учням початкове уявлення про невербальні засоби спілкування; учити виражати емоції за допомогою міміки та жестів; проявляти гнучкість у спілкуванні один з Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Шевченко Тетяна Анатоліївна

Конспект допоможе вдосконалити вміння використовувати фразеологізми в усному і писемному мовленні, містить анімовані відеофрагменти. Мультимедійні технології можуть допомогти викладачеві коригувати навчальний процес, враховуючи інтереси і Читати далі ..

вчитель початкових класів Романчук Надія Петрівна

Цим уроком закріплюється поняття про мову як найважливіший засіб людського спілкування, розширюється знання про багатство української мови, формується уявлення про мову як національну ознаку народу. Читати далі ..

вчитель початкових класів Холоша Олена Анатоліївна

Узагальнюючий урок – подорож з теми “Прикметник”, на якому учні не тільки повторюють вивчене за темою, а й розвивають вміння вживати прикметники у мовленні для Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Романець Алла Олексіївна

Посібник пропонує допомогу вчителям української мови та літератури, щоб, не витрачаючи зайвого часу, якнайкраще підготуватися до уроків з української літератури та літератури рідного краю.

вчитель української мови та літератури Котяш Євгенія Степанівна

Конспект уроку мови у 9 класі на тему: “Складне речення з різними видами зв’язку” на основі вивчених творів Т.Шевченка. Вікно перегляду документа

вчитель початкових класів Смурова Лариса Євгенівна

Урок проведений для колег під час атестації. Використані елементи на розвиток критичного мислення. Вікно перегляду документа

вчитель української мови та літератури, російської мови та літератури Постоєнко Сергій Володимирович

Подано конспект конкурсного уроку “Учитель року – 2018” у номінації “Українська мова та література” І (міський) етап, який став переможцем.

вчитель української мови та літератури Іващенко Оксана Леонідівна

Конспект уроку з української мови на тему “Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами” з використанням різноманітних форм та методів роботи, Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Габельченко Лілія Миколаївна

Конспект уроку з української мови для учнів 6 класу на тему “Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль”. Вікно перегляду документа

вчитель української мови та літератури Габельченко Лілія Миколаївна

Конспект уроку української мови на тему “Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення” 5 клас. Конспект  уроку  

вчитель української мови та літератури Габельченко Лілія Миколаївна

Конспект уроку української мови на тему “Безособові речення” 8 клас. Вікно перегляду документа

1 2 3 14