1 2 3 4 18

практичний психолог Гончарова Вікторія Олегівна

Вступ до школи – серйозне випробування для кожної дитини. Воно спричиняє за собою зміну соціальної ролі та основного типу діяльності. Від того, за який час Читати далі ..

вчитель біології Голубченко Анна Миколаївна

У поданій статті розкрито шляхи формування ключових компетентностей школярів на уроках біології та в позаурочний час. Матеріал містить різноманітні форми та методи роботи, які можна Читати далі ..

Заступник директора з НВР Страшненко Валентина Петрівна

У статті розкривається поняття методичної роботи як сучасної функціональної системи організованого та науково-методичного забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей Читати далі ..

вчитель початкових класів Давидова Наталія Іванівна

Змінюється світ – повинні змінюватися і ми, вчителі. Сьогодні держава надає нам багато можливостей: обирати навчальні програми, підручники, вносити корективи у навчальні плани, а також Читати далі ..

заступник директора з навчальної роботи Григор'єва Тетяна Вікторівна

Фасилітація – порівняно нове поняття у сучасній педагогіці. У психолого-педагогічних дослідженнях останніх років підкреслюється значущість вчителя-гуманіста. В умовах Нової української школи науковий інтерес до гуманістичного Читати далі ..

практичний психолог Косар Сніжана

Тренінг для педагогічних працівників дає можливість ознайомитися із поняттям тайм-менеджменту; розвивати навички організації ефективного використання робочого часу, а також гармонійного поєднання з часом особистим; Застосовується Читати далі ..

практичний психолог Косар Сніжана

Тренінг допоможе педагогам зробити самооцінку рівня професійної майстерності, осмислити досягнуте та поставити цілі; поділитися досвідом з колегами. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

вчитель початкових класіввчитель початкових класів Чорна Алла СеменівнаЧорна Алла Семенівна

Формування людини нового типу, інтелектуальної, творчої, ініціативної й активної, самостійної, гармонійно розвиненої, свідомої особистості з громадянською позицією, почуттям національної гідності, готової до конкретного вибору свого Читати далі ..

вчитель початкових класів Міхіль Ганна Федорівна

У методичній розробці подано матеріали з досвіду роботи вчителя щодо творчих пошуків нового, неординарного підходу до процесу навчання та виховання.Вчителем зроблено опис досвіду та запропоновано Читати далі ..

заступник директора з навчальної роботи Ховякова Наталія Іванівна

ВСТУПІнформаційне суспільство, яке характеризується глобалізаційними процесами, технологізацією усіх галузей народного господарства, іншими властивими сучасній цивілізації тенденціями, зумовлює розвиток людини як головну мету, ключовий показник сучасного Читати далі ..

вчитель англійської мови Фоменко Людмила Миколаївна

Батьки ознайомляться з поняттям, формами та структурою булінгу, з метою профілактики та запобігання жорстокого поводження з дітьми,ознайомляться с законом про відповідальність за завдання булінгу, усвідомлять Читати далі ..

вчитель Горобець Марія Миколаївна

Дослідницький прийом «Асоціативний пазл».Актуальність прийому полягає у розвитку в учнів критичного мислення та ключових освітніх компетентностей.Провідна ідея (мета) прийому: активізувати діяльність учнів під час вивчення Читати далі ..

вихователь-методист Куницька Ольга Петрівна

Робота педагога при проведенні педагогічної корекції полягає в нескінченному пошуку таких методів і прийомів, форм і засобів, які сприяють не тільки успішному навчанню учнів, але Читати далі ..

вчитель початкових класів Бронська Любов Олександрівна

1. Останнім часом у шкільній практиці став дуже популярним твір-роздум в жанрі есе. Залучаючи школярів до написання есе, учитель розвиває їхнє самостійне мислення, навчає чітко Читати далі ..

вчитель-логопед Татьяна Диденко

Сьогодні вкрай важливо узгодити позиції та очікування педагогів й батьків, принаймні по основних напрямках. На часі складна й відповідальна просвітницька робота дошкільного закладу, спрямована на Читати далі ..

заступник директора з навчальної роботи Сербіненко Лариса Василівна

Рекомендовані матеріали заступникам директорів із навчально-виховної роботи і практичним психологам в організації та використанні інтерактивних форм методичної роботи. Розкрито сутність і основні напрями психологічного супроводу Читати далі ..

викладач української мови та літератури Костюк Тетяна Іванівна

Як викладач української мови та літератури своє завдання бачу у формуванні компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої особистості.У запропонованій роботі подані методи формування інформаційно – Читати далі ..

вчитель початкових класів УСОЛЬЦЕВА С. І.

Мій власний досвід роботи в 1 класі НУШ для дітей з інтелектуальними порушеннями. Вікно перегляду документа

вчитель історії та правознавства Гуменяк Галина Йосипівна

Компетентнісний підхід – це не данина моді, а вимога часу, адже він лежить в позапредметній площині. Суть даного підходу полягає в тому, що учень отримує Читати далі ..

учитель української мови та л-ри Федорук Ольга Петрівна

У конспекті майстер-класу подано власні методики та техніки підготовки учнів 10-11-х класів до ЗНО (інноваційниі технології викладання). Вікно перегляду документа Вікно перегляду документа Вікно перегляду Читати далі ..

заступник директора з освітньої роботи Матвейченко Ірина Вікторівна

У статті розглянуто психолого-педагогічне обґрунтування проблеми мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку. А також впровадження в навчально-виховний процес методів інноваційних технологій, які мають пріоритетний Читати далі ..

вчитель початкових класів УСОЛЬЦЕВА С. І.

Методи і форми роботи які я використовую в своїй роботі. Вікно перегляду документа

вчитель початкових класів Сокологорська Олена Володимирівна

Використання інтерактивних форм організації навчальної діяльності першокласників. Вікно перегляду документа

вчитель початкових класів Жадан Ольга Юріївна

З позицій компетентнісного підходу безпосереднім результатом освітньої діяльності є формування ключових компетентностей.Ключові компетентності стосовно шкільної освіти – це здатність учнів самостійно діяти у невизначеній ситуації Читати далі ..

вчитель початкових класів Грибовська Майя Михайлівна

Застосування інтегрованого навчання дає змогу, використовуючи теми окремих предметів, об`єднувати розуміння матеріалу з різних аспектів вивчення. На прикладі інтегрваного уроку у 1 класі поєднуються предмети Читати далі ..

вчитель біології та хіміївчитель біології та хімії Півторак Лілія МирославівнаПівторак Лілія Мирославівна

Матеріал цікавий, легкий у використанні та корисний для самопізнання. Вікно перегляду документа

вчитель математики та інформатики Хівріч Ірина Василівна

Стаття “Використання мультимедійних технологій на уроках математики” Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

вихователь-методист Куницька Ольга Петрівна

Організація і проведення самопідготовки – важливий елемент педагогічного процесу, спрямований на розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів. Дана методична розробка містить інформаційно-методичний матеріал для підготовки і Читати далі ..

1 2 3 4 18