1 2 3 4

викладач спецдисциплін Кірік Ірина Миколаївна

викладач, голова циклової комісії "Бухгалтерський облік" Яковенко Світлана Леонідівна

викладач фінансово-економічних дисциплін Попович Ольга Іванівна

заступник зав.кафедри з виховної роботи Гнатенко Світлана Анатоліївна

викладач обліково-економічних дисциплін Омелько Мар'яна Анатоліївна

1 2 3 4