1 2 3 4

Конспект уроку з предмета “Основи веб-дизайну” на тему “Поняття про web-дизайн. Web-сторінка. Web-сайт. Гіперпосилання. Види гіперпосилань. Програми для створення web-сторінок та web-сайтів”

викладач спецдисциплін Кірік Ірина Миколаївна

Відкрите заняття з дисципліни “Бухгалтерський облік” на тему: “Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо”

викладач, голова циклової комісії "Бухгалтерський облік" Яковенко Світлана Леонідівна

Наукова робота “Досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту населення, боротьбі з безробіттям і бідністю”

викладач фінансово-економічних дисциплін Попович Ольга Іванівна

Інформаційний бюлетень “ЗДОРОВА МОЛОДЬ” кафедри мовної підготовки Запорізького державного медичного університету № 1 (спецвипуск) від 30 вересня 2018 року

заступник зав.кафедри з виховної роботи Гнатенко Світлана Анатоліївна

Сценарій тематичної виховної години “Пізнай свою професію” для студентів-першокурсників спеціальності “Облік і оподаткування”

викладач обліково-економічних дисциплін Омелько Мар'яна Анатоліївна

1 2 3 4