1 2 3 4

майстер виробничого навчання Білецька Світлана Анатоліївна

Мета уроку: навчити оздоблювати робоче місце для слюсарних робіт;закріпити уміння складати технологічну послідовність виконання роботи; вдосконалити уміння виконувати роботу , застосовуючи комплекс слюсарних операцій освоєних Читати далі ..

викладач креслення Шубна Ольга Юріївна

Презентаційний матеріал на тему “Лекальні криві” може бути використаний в роботі викладачів креслення та нарисної геометрії. Вікно перегляду презентації

вчитель математики та інформатики Пересунько Світлана Петрівна

Завдання проведеного дослідження – розглянути сучасні технології дистанційного банківського обслуговування населення, організацію здійснення дистанційного банківського обслуговування населення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Матеріал відповідає вимогам учнівської Читати далі ..

викладач фінансово-економічних дисциплін Попович Ольга Іванівна

Самостійна робота студентів охоплює завдання різних типів та рівнів складності. Під час самостійного опрацювання тем та при підготовці до практичних занять важливе значення мають лекції. Читати далі ..

викладач фінансово-економічних дисциплін Попович Ольга Іванівна

Соціальна політика сучасної держави повинна бути зорієнтована не лише на підтримку наявного рівня соціальних гарантій і створення механізмів соціального захисту окремих найбільш уразливих соціальних груп, Читати далі ..

викладач спецдисциплін Циганок Наталія Василівна

Тема уроку „ Фольклорні зачіски ” Мета уроку: Навчальна – удосконалити навички та сформувати уміння оволодіння сучасною технологією виконання фольклорних зачісок, а також комплексне застосування Читати далі ..

викладач спеціальних дисциплін Завальнюк Т.П.; Єфименко О.С.

Конкурси професійної майстерності серед учнів проводяться з метою підвищення якості професійної майстерності, посилення інтересу до поглибленого вивчення предметів професійно-теоретичної підготовки і оволодіння навичками трудових прийомів.Основними Читати далі ..

викладач Лісівненко Інна Миколаївна

Методична розробка заняття-проекту предметного гуртка технічної творчості «Феєрія металу» на тему «Використання високопродуктивних способів електрозварювання металевих виробів» дає можливість підтвердити активізацію і розвиток творчої діяльності Читати далі ..

викладач Лісівненко Інна Миколаївна

Методична розробка заняття-проекту предметного гуртка технічної творчості «Феєрія металу» на тему «Використання високопродуктивних способів електрозварювання металевих виробів» дає можливість підтвердити активізацію і розвиток творчої діяльності Читати далі ..

заступник зав.кафедри з виховної роботи Гнатенко Світлана Анатоліївна

Звіт кафедри про проведену роботу за місяць. Вікно перегляду документа

викладач англійської мови Маслянко Світлана Анатоліївна

Конспект містить цікаві та творчі завдання для учнів. Має на меті розвиток уміння працювати в групах та парах, розвиток монологічного та діалогічного мовлення та навичок Читати далі ..

Майстер виробничого навчання Бодяк Катерина Іванівна

Робота містить комплекс завдань для професійно-практичної підготовки з професії: “Офіціант, майстер ресторанного обслуговування” для 2 курсу. Завдання можуть бути використані студентами профтехучилищ та майстрами виробничого Читати далі ..

майстер виробничого навчання Кошелева Гелена Геннадіївна

У роботі розкрито значення позаурочної роботи учнів, як важливого компоненту навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

Викладач просесів та апаратів та хімічних дисциплін Матійціва Ольга Юріївна

В конспекті розкриті поняття тверді побутові відходи та методи вирішення цієї проблеми. Конспект заняття Вікно перегляду документа

викладач спецпредметів з професії "Перукар(перукар-модельєр). Манікюрник" Шариш Ніна Володимирівна

Урок з теми «Мелірування волосся на шапочку» структурується по – особливому, він передбачає вагомий кінцевий результат. У методичній розробці особлива увага надається мотивації навчальної діяльності, Читати далі ..

майстер виробничого навчання Стопчанська Людмила Анатоліївна

Навчаючи інших – навчаємось самі, а це означає навчання завжди!У методичній розробці наведено приклади проведення занять з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з використанням різних інтерактивних Читати далі ..

викладач обліково-економічних дисциплін Омелько Мар'яна Анатоліївна

Сценарій тематичної виховної години “Пізнай свою професію” розроблено для студентів-першокурсників спеціальності “Облік і оподаткування” з метою поглибленого ознайомлення із історичним минулим, вимогами сучасності та професійними Читати далі ..

викладач спеціальних дисциплін Шубна Ольга Юріївна

Презентаційний матеріал може бути використаний викладачами та студентами технічних спеціальностей І-І рівнів акредитації, для глибшого вивчення теми “Гідравлічні машини” Вікно перегляду презентації

викладач електротехніки Олицька Галина Миколаївна

Навчальна мета уроку- сформувати загальне поняття про резонанс, як явище; розглянути і вивчити резонанс напруг і струмів у колі змінного струму; пояснити, за яких умов Читати далі ..

викладач спеціальних дисциплін, майстер виробничого навчання Петренко Леся Василівна

Матеріал для викладачів спеціальних дисциплін профтехосвіти. До проведення уроку з предмета «Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства» за темою: «Технологія приготування масляних кремів» Читати далі ..

Найбільша користь від життя в наші часи полягає в тому, що ми можемо обмінюватися інформацією або знаннями легше, ніж могли наші дідусі та бабусі. Технології Читати далі ..

викладач професійно-теоретичної підготовки Федорова Марія Володимирівна

Ділова гра є формою відтворення виробничого і соціального змісту майбутньої професійної діяльності фахівця; моделювання тих систем відносин, які характерні для цієї діяльності, моделювання професійних проблем, Читати далі ..

Майстер виробничого навчання Безсонова Еліна Вадимівна

Дана презентація призначена для проведення уроку виробничого навчання з професії «Кондитер» за темою «Приготування бісквітного тіста». У цій презентації розглядається приготування бісквітного рулету з вибитими Читати далі ..

Вчитель історії та правознавства Геймал Тетяна Володимирівна

Запропоновані матеріали дозволяють урізноманітнити навчально-виховний процес, підвищити його ефективність та національно-патріотичну спрямованість, сформувати в учнів ціннісне ставлення до людини, суспільства і держави. Подані розробки дають Читати далі ..

викладач математики Паламар Леся Василівна

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі сприяє підвищенню його ефективності , всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх можливостей, суттєво впливає на зміст, форми. Читати далі ..

практичний психолог Луценко Галина Михайлівна

Уточнення поняття «конфлікт», вивчення стратегій подолання конфліктної ситуації, розгляд конфлікту як невід’ємної частини взаємин, розвиток ефективних засобів комунікації, надання можливості учасникам тренінгу одержати досвід конструктивного Читати далі ..

викладач іноземної філології Євглевська Світлана Євгеніївна

Цей розгорнутий план-конспект практичного заняття з практичного курсу англійської мови у формі усного журнала допоможе викладачам провести відкрите заняття з теми”Українські звичаї і традиції”.Матеріал заняття Читати далі ..

викладач Клевцова Оксана Юріївна

В роботі представлені мої напрацювання та досвід проведення інтегрованих занять з дисципліни “Маркетинг”. Вікно перегляду документа

вчитель біології Матвієнко Вікторія Іванівна

Одним з основних завдань освіти є становлення в учнів цілісного світогляду, формування життєвих компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, виробництво; оволодіння засобами Читати далі ..

Майстер виробничого навчання Булгаков Олександр Сергійович

В зошиті представлені матеріали для проведення уроків виробничого навчання з роздатковим матеріалом. Зошит Вікно перегляду документа

1 2 3 4