mail@urok-ua.com

Розвиток культури мовлення – розвиток особистості молодшого школяра

Мовленнєвий розвиток учня ─ це важлива умова успішного навчання. Чим більше дитина читає, переказує, слухає, тим краще розвивається її пам’ять, а отже, їй легше засвоювати знання з усіх навчальних дисциплін, що вивчаються в початкових класах.
У Концепції загальної середньої освіти зазначається, що «освітніми результатами початкової школи є повноцінні мовленнєві, читацькі уміння і навички…». Як бачимо, на першому місці серед інших умінь і навичок, яких повинні набути молодші школярі за час навчання в початковій школі, є комунікативні. Це ще раз свідчить про те, що комунікативний розвиток був і залишається важливою умовою успішного навчання учнів початкових класів.
Забезпечити мовленнєвий розвиток молодших школярів ─ це означає навчити їх грамотно висловлюватись в усній і писемній формах мовлення, дотримуючись норм української літературної мови. Щоб розвинути та удосконалити мовлення школярів, потрібна щоденна наполеглива робота щодо оволодіння основними мовними нормами. У цій справі головне місце посідає збагачення словникового запасу учнів. Засвоюючи нові слова, школярі вчаться правильно їх вимовляти, наголошувати, пояснювати значення, удосконалюючи звуковимову, яка є складовою частиною мовленнєвого розвитку, мовної культури.
Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям, завдяки цьому відбувається соціалізація дитини. У молодшому шкільному віці закладається фундамент культури мислення, мовлення і спілкування, розвиваються комунікативні здібності, пізнавальна активність, образне творче мислення. Саме початкова школа покликана сформувати в дітей інтерес до краси й мудрості живого слова, його значущості в житті людини. Мовленнєва компетенція є однією з провідних характеристик особистості. А своєчасний і якісний розвиток мовлення ─ важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку учня.
Навчання твору – це актуальне питання сучасності. За допомогою творів учителю легше поринути у внутрішній світ дитини, пізнати його. Питання навчання твору торкається філософської теми виховання маленької людини, майбутнього члена суспільства, особистості.

Закрити

Хвилинка реклами

Завантаження файлу почнеться через

cекунд

Завантажити файл
167

2 коментарі

  1. Дякую за коментар. Результат у дітей, звичайно, відчутний. Але робота повинна бути систематична.

  2. Цікава, дуже змістовна публікація. У дітей дійсно вкладена титанічна праця. Родзинка – це дитячі твори. Такі вчителі дійсно формують інтелект майбутнього у нашій державі.