1 2 3 4 8

вчитель фізики Чечет Іван Васильович

Матеріал допоможе вчителю ознайомити учнів з поняттям сили електричного струму, одиницями сили струму, формувати навички роботи з електровимірювальними приладами, навчати дотримуватись правил техніки безпеки та Читати далі ..

вчитель фізики Чечет Іван Васильович

Матеріал допоможе вчителю ввести поняття електричного кола та його частин: джерела і споживачів, ознайомити учнів зі схематичним зображенням складових електричного кола та правилами їх з’єднання. Читати далі ..

вчитель фізики Руда Олена Семенівна

Стислий конспект уроку фізики у 9 класі з використанням педагогічних технологій інтерактивного навчання напрямленого на розвиток життєдіяльносних компетентностей, креативних рис особистостей, з використанням прийомів стимулюючих Читати далі ..

вчитель математики і фізики Алєксєєнко Ірина Сергіївна

Плпн-конспект уроку, мета якого – навчити учнів розв’язувати задачі, використовуючи закон Ома; виявити рівень знань учнів із тем «Сила струму. Напруга. Опір»Продовжити розвиток навичок розв’язувати Читати далі ..

Вчитель фізики Петриченко Ірина Володимирівна

Позакласний захід “Закони постійного струму і не тільки” розвиває в учнів активність, ініціативу, кмітливість, уважність, навички колективної роботи. Захід допомагає зацікавити учнів предметом. Вікно перегляду Читати далі ..

Вчитель фізики Петриченко Ірина Володимирівна

Данний позакласний захід інформує учнів про історію Нобелівської премії та її вплив на розвиток світової науки і літератури; сприяє вихованню поваги до митців слова, до Читати далі ..

Вчитель фізики Петриченко Ірина Володимирівна

Данний урок допоможе узагальнити та систематизувати знання з теми “Тиск рідин і газів”. Форма проведення уроку – змагання. Конспект уроку Вікно перегляду документа

вчитель старшої школи Морозова Олена Миколаївна

Проведення уроків в такій формі спонукає учнів до творчого вивчення фізики. Дозволяє роздвинути і розкрити вміння працювати в колективі, правильно висловлювати свою думку, правильно оцінювати Читати далі ..

вчитель фізики Поронько Ірина Василівна

Урок та презентація з теми ”Електропровідність напівпровідників. Напівпровідниковий діод” Конспект уроку Вікно перегляду документа Презентація до уроку Вікно перегляду презентації

Вчитель фізики та математики Луценко Надія Олексіївна

Урок закріплення та удосконалення знань учнів з теми “Теплові явища” дає можливість перевірити рівень засвоєння учнями теоретичного матеріалу з даної теми та розвиває логічне мислення, Читати далі ..

Вчитель фізики та математики Луценко Надія Олексіївна

Урок актуальний тим, що охоплює матеріал для повторення таких понять, як маса речовини, об’єм тіла. І на основі них формуються знання про густину речовини та Читати далі ..

викладач фізики і математики Стась Тамара Олександрівна

В даній роботі представлені варіанти контрольних завдань з фізики для студентів перших курсів з теми “Кинематика та Динаміка”. Мета роботи – перевірка знань учнів з Читати далі ..

вчитель фізики Поронько Ірина Василівна

Розробка виховних заходів: ,,Найрозумніший,, та ,, Брейн-рінг,, Вікно перегляду документа Вікно перегляду документа

Вчитель старших класів Морозова Олена Миколаївна

Данний урок розрахований на дві години, який дає можлтвістьознайомити учнів з корпускулярними властивостями світла; розрізняти поняття видів фотоефектів;застосування рівняння Ейнштейна під час розв’язування задач. Урок Читати далі ..

вчитель фізики Богданова Тетяна Василівна

Тема: Змішане з’єднання провідниківМета: узагальнити і систематизувати знання про електричні ланцюги; сформувати вміння розрізняти послідовне і паралельне з’єднання провідників; зображати і читати схеми ланцюгів зі Читати далі ..

вчитель фізики Мелека Олена Дмитрівна

Мета уроку: формування соціальних, полікультурних, комунікативних компетентностей, продуктивної творчої діяльності. Сценарій Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

вчитель фізики Мелека Олена Дмитрівна

Мета уроку: формування предметних, комунікативних компетентностей, продуктивної творчої діяльності. Розробка уроку Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

вчитель фізики Новгородський Владислав Олександрович

Урок має на меті сформувати уявлення про гармонічні коливання, навчити розв’язувати та складати рівняння гармонічних коливань, розвивати дослідницьку та пізнавальну діяльність учнів; розвивати комунікативні здібності Читати далі ..

вчитель фізики Новгородський Владислав Олександрович

Урок має на меті сформувати поняття про атмосферний тиск, про способи вимірювання атмосферного тиску, одиниці тиску, ознайомити із дослідом Торрічеллі, розкрити причиннно-наслідкові зв’язки при поясненні Читати далі ..

учитель фізики Коновалова Світлана Євгеніївна

Матеріал буде корисний дл вчителів та студентів, які викладають у середній школі та навчаються у профільних вузах. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

Викладач фізико-математичних дисциплін Башинська Тетяна Валеріївна

Інтелектуальна гра з фізики «Еврика»Мета: поглибити знань з фізики, заохочувати до вивчення фізики; навчати студентів працювати в команді; розвивати пізнавальні інтереси, мислення. Сценарій позакласного заходу Читати далі ..

вчитель фізики Карпець Світлана Іванівна

Метою даної роботи є допомога вчителю у використанні інтерактивних методів і прийомів на уроках фізики. Вікно перегляду документа  

учитель фізики Цапок Людмила Василівна

Розв’язування компетентністно орієнтованих задач сприяє засвоєнню знань про стан природного середовища, сферу застосування фізичних законів, усвідомленню органічної єдності людини та природи, цілісності фізичної картини світу, Читати далі ..

учитель фізики Криворучко Ірина Олександрівна

Компетентнісно орієнтована фізична задача є уявною моделлю певної життєвої ситуації.Розв’язування таких задач забезпечує формування умінь використовувати закони фізики під час вирішення конкретних життєвих та професійних Читати далі ..

Вчитель фізики Краміна Людмила Миколаївна

Блок уроків для вивчення явища електромагнітної індукції. Конспекти уроків Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

вчитель фізики Дунай Ірина Олександрівна

Конспект уроку з фізики, 7 клас.Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.Урок з елементами досліду.Презентація до уроку. Конспект уроку Вікно перегляду презентації

Вчитель фізики Замурняк Галина Яківна

Матеріали призначені для вчителів фізики, активізації їх творчої діяльності, залученню учнів до навчально-практичної діяльності; пошуку, підтримці обдарованої учнівської молоді, створення умов для її подальшої творчості Читати далі ..

Вчитель фізики Мельник Микола Павлович

Методична розробка дасть можливість підготуватися до сучасного уроку і ознайомити дітей з деякими елементами менеджменту та фінансових розрахунків у майбутній бізнес-діяльності.

1 2 3 4 8