1 2

вчитель української мови та літератури Майструк Людмила Володимирівна

Урок засвоєння нового матеріалу з використанням інтерактивних ігор, лінгвістичної казки націлюватиме учнів не на запам’ятовування, а на постановку проблеми та пошук її вирішення. Вікно перегляду Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Габельченко Лілія Миколаївна

Конспект уроку української мови на тему “Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення” 5 клас. Конспект  уроку  

вчитель української мови та літератури Самелюк Наталія Володимирівна

Конспект цього уроку допоможе сформувати в учнів уявлення про омоніми, синоніми, антоніми та з’ясувати роль лексичних груп слів у мовленні. Конспект уроку Вікно перегляду документа

вчитель української мови та літератури Самелюк Наталія Володимирівна

Конспект уроку допоможе вчителеві формувати в учнів вміння доречно вживати слова та правильно використовувати слова із переносним значенням. Конспект уроку Вікно перегляду документа

вчитель української мови та літератури Самелюк Наталія Володимирівна

Конспект уроку допоможе з’ясувати особливості вживання в мові однозначних і багатозначних слів та формувати навички практичного використання в мовленні однозначних і багатозначних слів; Конспект уроку Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Самелюк Наталія Володимирівна

Метою публікації конспекту уроку є формування в учнів уміння розрізняти лексичне і граматичне значення слова, вміння визначати лексичне значення слова за тлумачним словником, а також Читати далі ..

Вчитель української мови та літератури Антонів Галина Василівна

Розробка уроку з української мови на тему “Приголосні глухі та дзвінкі” містить завдання, які допоможуть учням поглибити знання про приголосні звуки. Тут запропоновано ситуативні завдання, Читати далі ..

Вчитель української мови та літератури Мищенко Алла Іванівна

Даний урок поглиблює знання учнів про другорядні члени речення, їхню стилістичну роль у зв’язному висловлюванні; формує загальнопізнавальні вміння ставити запитання до другорядних членів речення й Читати далі ..

Учитель української мови та літератури Король Наталія Миколаївна

Урок “Правила вживання апострофа”. Підібрано різноманітні вправи на узагальнення вивченого матеріалу з теми. Вікно перегляду документа

Вчитель української мови та літератури Маляренко Алла Вікторівна

Урок має на меті повторити в 5 класі вивчення орфограми, застосовуючи набуті знання на практиці, формувати життєву компетентність. Вікно перегляду документа

Вчитель української мови та літератури Мищенко Алла Іванівна

Розробка уроку допоможе вчителю ознайомити учнів із односкладним реченням, формувати вміння визначати головні члени речення. Для практичної роботи використано інформацію про Катерину Білокур. Звертається увага Читати далі ..

вчитель української мови Якимова Олена Олександрівна

Учні зможуть дізнатися багатозначність слова “золотий”. Вікно перегляду документа

учитель української мови та літератури Онищенко Юлія Вікторівна

Цей конспект уроку стане у нагоді працівникам освіти, які викладають у 5 класі українську мову. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

Вчитель української мови і літератури Медведєва Іванна Святославівна

Ознайомлення учнів з порушеннями інтелектуального розвитку з поняттями: “число іменників”, “однина”, “множина”; формування вміння розрізняти число іменників шляхом виконання вправ на називання одного і кількох Читати далі ..

вчитель української мови Якимова Олена Олександрівна

Цей урок ознайомить учнів з лексичним значенням багатьох квітів, які утворюють віночок українців. Конспект уроку Вікно перегляду документа

вчитель української мови та літератури Пахар Ярослава Василівна

Урок побудовано на історичному матеріалі. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

вчитель української мови та літератури Крайня Вікторія Олександрівна

Урок має на меті: : активізувати й поглибити знання учнів про тверді й м’які, глухі й дзвінкі приголосні; розвивати вміння й навички правильності вимови слів Читати далі ..

Учитель української мови та літератури Потабашня Олена Іванівна

Урок-квест – урок-гра, де учні – учасники гри, які повинні виконати завдання, щоб подолати певні рівні й отримати головну нагороду – нові знання. Вікно перегляду Читати далі ..

вчитель трудового навчання Оленюк Діана Валеріївна

Впровадження інтегрованих уроків сприяє різнобічному засвоєнню понять та явищ, інформаційному та емоційному збагаченню учнів, розвитку творчої особистості, зміцненню міжпредметних зв’язків, поєднуються знання і практичні вміння Читати далі ..

вчитель української мови та літератури, курсу "Фінансова грамотність"вчитель української мови та літератури, курсу "Фінансова грамотність" Кирсань Олена Миколаївна, Астапенко Оксана Олександрівна

Мета уроку: Навчити п’ятикласників оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, мовного оформлення, відповідності ситуації спілкування удосконалювати вміння розрізняти товари та послуги; наводити приклади фінансових послуг; Читати далі ..

Учитель української мови та літератури Потабашня Олена Іванівна

Урок-гра «Мовне детективне агентство». На уроці учні зможуть розвивати комунікативність, увагу, уміння працювати в групі, виробляти навички розрізняти мовленнєві помилки й самостійно їх виправляти в Читати далі ..

вчитель української мови та літератури, учитель початкових класів Бевз Оксана Вікторівна

Презентація містить теоретичний матеріал, який допоможе учням легко запам’ятати класифікацію приголосних звуків, а також цікаві завдання та експрес-тест. Вікно перегляду презентації

вчитель української мови та літератури Антол Інна Вікторівна

Пропоную конспект уроку з української мови для 5 класу з використанням ігрових технологій. Вікно перегляду документа

учитель української мови та літератури Костікова Олена Георгіївна

Для активізації творчого мислення та формування мовленнєвої культури учнів, урізноманітнення та оптимізації навчального процесу доцільним є використання дидактичних матеріалів (ілюстративно – інформаційних карток із завданнями). Читати далі ..

вчитель української мови і літератури Одинецька Галина Володимирвіна

Урок на тему “Фонетична транскрипція” у 5 класі проводиться у формі гри, що дає можливість ненав’язливо, з цікавістю для дітей повторити і поглибити знання з Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Ларіонова Людмила Вікторівна

Тема: Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина Мета: закріпити знання, уміння, навички учнів про другорядні члени речення, навчити учнів розрізняти і визначати другорядні члени речення, Читати далі ..

Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Зорик Марина Сергіївна

Повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів про правила вживання м’якого знака; розвивати навички правильного написання слів зі сполученнями йо, ьо; розвивали орфографічну грамотність, пам’ять, увагу; Читати далі ..

учитель української мови та літератури Вєльчева Алла Іванівна

Урок розроблений для вчителів, які працюють з дітьми з особливими потребами (розумова відсталість). Презентація до уроку додається. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

вчитель української мови та літератури Антол Інна Вікторівна

Пропоную конспект уроку з української мови для учнів 5-го класу. Сподіваюся, що мої матеріали стануть у нагоді творчим, сучасним педагогам, які прагнуть цікаво викладати програмовий Читати далі ..

Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Зорик Марина Сергіївна

Матеріал допоможе ознайомити учнів із такими розділами науки про мову, як фонетика, орфоепія, графіка, орфографія; розширити знання школярів про звуки мови, про поділ їх на Читати далі ..

1 2