1 2 3 5

практичний психолог Гончарова Вікторія Олегівна

Тестова система перевірки знань є однією з найпопулярніших. На перший погляд видається, що здати предмет за допомогою тестів простіше ніж дати розгорнуту відповідь на запитання. Читати далі ..

вчитель математики Троянська Світлана Миколаївна

Творче мислення спрямоване на створення і втілення нових ідей, а критичне виявляє їх недоліки. Для ефективного вирішення завдань необхідні обидва типи мислення. Мета даного уроку Читати далі ..

вчитель математики Троянська Світлана Миколаївна

Специфіка даного уроку – це поєднання технології «Розвитку критичного мислення» з методами навчання математики, урок-інтерактивна подорож. Використання історичних довідок, географічних відомостей, застосування в завданнях методів Читати далі ..

вчитель математики Кадубовська Валентина Миколаївна

Мета:освітня: виокремлення і систематизація найбільш поширених та найбільш важливих (в ідейному сенсі) типів логарифмічних рівнянь та нерівностей, при розв’язуванні яких доцільно використовувати рівносильні конструкції; формування Читати далі ..

вчитель математики Чубар Вікторія Олександрівна

Матеріал для вчителів математики з метою формування фінансової грамотності учнів. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

вчитель математики Леоненко Світлана Дмитрівна

Ця презентація, конспект для учня до уроку алгебри у 9 класі на тему “Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь другого степеня” виконані з детальними покроковими Читати далі ..

вчитель математики Кищенко Лариса Вікторівна

Урок узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів. Задачи уроку подібрани з урахуванням міжпредметних зв’язків, компетентністного підхіда к навчанню, урок закінчуєтся інтеактивною самостійною роботою, що Читати далі ..

вчитель математики Ружицька Наталія Іванівна

Метою уроку було: узагальнити знання учнів з теми «Квадратична функція, її властивості та графік»; удоконалити вміння розвязувати завдання з цієї теми; формувати вміння аналізувати, контролювати, Читати далі ..

Вчитель математики Кондратюк Катерина Олександрівна

Розробка уроку алгебри “Тригонометричні рівняння, та способи їх розв’язування”. Розробка містить презентацію вчителя, презентації учнів, конспект, роздатковий матеріал. Форми роботи на уроці – групова та Читати далі ..

вчитель математики Помазан Інна Іванівна

Узагальнення і систематизація знаннь, вміннь і навиків учнів розв’язувати задачі на відсотки, демонстрація на прикладах практичної спрямованісті математичних знань, забезпечення політехнічної підготовки і профорієнтації учнів, Читати далі ..

вчитель математики Кищенко Лариса Вікторівна

В роботі представлен конспект уроку з алгебри 9 класу з поглибленим вивченням математики. Клас, разом із вчителем, кілька років зарєєстрован на сайті www.interactive.ranok.com.ua, де має можливість Читати далі ..

вчитель математики Бєляєва Лариса В'ячеславівна

Конспект уроку алгебри і початків аналізу в 11-му класі з теми “Комбінаторика”, мета уроку-познайомити учнів із формулами різних видів сполук, навчити розрізняти види сполук і Читати далі ..

учиталь математики і інформатики Крамар Наталія Пантеліївна

Для урока розроблена комп’ютерна програма в Microsoft Office Excel, яка аналізує правильність виконання завдань і нараховує бали учню з теми “Тригонометричні вирази і тригонометричні функції”. Читати далі ..

вчитель математики Пророченко Наталія Анатоліївна

Розробка уроку прес – конференції з алгери на заявлену темуу 9-му класі з медіапрезентацією (додається) та музичною хвилинкою релаксації (додається), мета якого– формувати вміння аналізувати, Читати далі ..

вчитель математики Коваленко Олена Митрофанівна

Цей урок допоможе учням систематизувати знання і вміння з теми: Обчислення площ плоских фігур, з використанням формули Ньютона-Лейбниця. Допоможе учням приготуватись до тематичної контрольної роботи. Читати далі ..

вчитель математики Коваленко Олена Митрофанівна

Урок-залік “Подорож країною десяткових дробів”, для систематизації знань та навичок з данної теми. Вікно перегляду документа

Викладач вищої категорії, методист Охріменко Ольга Дмитрівна

Мета. Перевірити рівень основних знань та навичок при розв’язуванні показникових, логарифмічних рівнянь та нерівностей. Виховна мета. Продовжити формування почуття самокритичності в оцінки результатів своєї роботи Читати далі ..

вчитель математики Шевчук Ніна Михайлівна

Узагальнення і систематизація знань з теми “Тригонометричні рівняння”.Засвоєння учнями понять тригонометричні рівняння загального виду та окремі випадки розв’язування тригонометричних рівнянь. Вікно перегляду документа

вчитель математики Когут Любов Петрівна

Презентація проекту «Теорія ймовірностей в житті людини». Учням пропонується дати відповідь на питання доцільності ігроманії та використовуючи засобами інформаційних технологій (інтернет, журнали, посібники, телебачення) підготувати Читати далі ..

вчитель математики Пономаренко Ірина Петрівна

Формування ключових компетентностей та реалізація наскрізних змістовних ліній з елементами дослідження на уроці алгебри та початків аналізу. Вікно перегляду документа

Вчитель математики Тіліченко Тетяна Володимирівна

Конспект уроку з алгебри 9 клас. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробка. Узагальнення та систематизація знань. Вікно перегляду документа

вчитель математики Рибалко Катерина Дмитрівна

Оскільки вчитель є організатором освітнього процесу, то його основною метою є пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання. Це спонукає вчителя шукати шляхи підвищення інтересу Читати далі ..

Вчитель математики та інформатики Куріпка Тетяна Іванівна

Узагальнення знань учнів з теми «Арифметична прогресія». Продемонструвати практичне застосування даної теми в різних галузях.

учитель математики Гунько Галина Іванівна

Конспект уроку для 8 класу: “Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь”. Урок на формування умінь і навичок учнів. Конспект уроку Вікно перегляду документа

1 2 3 5