1 2 3 4 5

вчитель математики Ястребова Ірина Олександрівна

Нестандартний урок з алгебри для 8 класу на тему:«Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені». Сім чудес Запорізького краю. Конспект уроку Вікно перегляду документа Вікно Читати далі ..

Вчитель математики Фатькіна Надія Аркадіївна

Рольова гра на узагальнюючому уроці з теми “Ступінь числа з натуральним показником”. Узагальнюючий урок Вікно перегляду документа    

вчитель математики Фатькіна Надія Аркадіївна

Підсумковий урок з вивчення формул тригонометрії. Вікно перегляду документа

вчитель математики Смусь Олена Іванівна

Урок розроблений з урахуванням вікових можливостей учнів та вимог навчальної програми. Під час уроку застосовані різноманітні інтерактивні вправи з метою удосконалення знань,вмінь і навичок учнів,формування Читати далі ..

вчитель математики Білявська Вікторія Валеріївна

Нестандартний урок з теми “Розв’язування квадратних рівнянь” , який виховує інтерес до математики, до українських традицій через математику. Конспект уроку Вікно перегляду документа

вчитель математики Білявська Вікторія Валеріївна

Цей урок, з використанням комп’ютерних технологій, я пропоную більш дітям, які навчаються за дистанційною формою для самостійного опрацювання навчального матеріалу з даної теми. Але його Читати далі ..

вчитель математики Фатькіна Надія Аркадіївна

Урок – рольова гра, яка дозволяє закріпити знання тригонометричних формул і властивості тригонометричних функцій, а також має профорієнтаційний напрям. Конспект уроку Вікно перегляду документа Вікно Читати далі ..

учитель математики кваліфікаційна категорія – «Спеціаліст вищої категорії», звання « Старший учитель» Кривоконь Валентина Федорівна

Здатність розуміти та осмислювати математичні поняття, застосовувати властивості на практиці часто викликають у дітей певні труднощі. Пропоную розробку уроку з алгебри в 9 класі «Розв’язування Читати далі ..

Учитель математики Кияниця Надія Георгіївна

Конспект містить розмаїття вправ, які допоможуть узагальнити й розширити знання учнів у застосуванні формул скороченого множення при розв’язування вправ. Конспект уроку Вікно перегляду документа

вчитель математики Оліфіровська Надія Миколаївна

Конспект уроку алгебри для 9 класу з теми: “Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей” Вікно перегляду документа

вчитель математики Рашуга Наталя Іванівна

Урок закріплення знань, умінь та навичок з даної теми. Презентація до уроку Вікно перегляду презентації Конспект Уроку Вікно перегляду документа

вчитель математики Муріна Тетяна Іванівна

Конспект та презентація з відповідної теми допоможуть підготуватися до повторення початкових відомостей з тригонометрії у 10 класі. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

Заступник директора, учитель математики Сальник Ольга Іванівна

Методична розробка “Розвиток розумових здібностей учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання математики” містить матеріали з досвіду роботи вчителя математики над проблемною темою. Матеріал може бути Читати далі ..

учитель математики Корчинська Марія Миколаївна

Конспект уроку узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок з алгебри для учнів 8 класу з теми: «Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа. Функція у= Читати далі ..

вчитель математики Демченко Марія Володимирівна

Урок виконаний у формі подорожі сторінками Книги рекордів України. Вікно перегляду документа

Вчитель математики Братінова Олена Миколаївна

Систематичне використання на уроках математики і позаурочних занять завдань, спрямованих на розвиток математичних компетентностей, розширює математичний світогляд школярів і дозволяє більш впевнено орієнтуватися в найпростіших Читати далі ..

вчитель математики Яцун Тетяна Мунхонівна

Уроки «Математичної біржі» можуть стати невід’ємною частиною звичайної класно-урочної системи у вивченні математики. Їх основні цілі:• повторення основних питань теми;• розвиток логічного мислення;• вміння застосовувати Читати далі ..

вчитель математики Бадьорна Ліна Яківна

Дана розробка спрямована зацікавити учнів математикою, поглиблювати і розширювати знання з предмета; розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, логічне мислення. Виховний захід Вікно перегляду документа

учитель математики Царенко Оксана Вікторівна

Посібник містить п’ять розділів, кожен з яких розповідає про певний вид логічних задач, їх специфіку та раціональні способи розв’язання. Завдання задачі останнього розділу полягає у Читати далі ..

Учитель математики Свиденко Тетяна Олександрівна

Проведений захід не лише сприяв осмисленню учнями теореми Фалеса для її подальшого використання при доведенні інших теорем та розв’язуванні задач, в тому числі практичного змісту, Читати далі ..

вчитель математики Салюк Людмила Василівна

Характерною особливістю курсу шкільної математики є визначеність невідомих. Але в житті доводиться мати справу з подіями, що залежать від обставин. Наприклад, не можна передбачити, на Читати далі ..

вчитель математики Раднянко Тетяна Володимирівна

Урок вивчення нового навчального матеріалу, мета якого сформувати поняття про квадратне рівняння, неповне квадратне рівняння, види неповних квадратних рівнянь та способи їх розв`язання. Конспект уроку Читати далі ..

вчитель математики та інформатики Стешенко Марина Анатоліївна

Урок алгебри в 8 класі з теми «Формули коренів квадратного рівняння» – це урок засвоєння нових знань та вмінь й їх первинного закріплення. В подальшому Читати далі ..

Учитель математики Поштаренко Людмила Іванівна

Автор пропонує підтримку до уроку з теми “Степенева функція з раціональним показником”, що включає в себе поняття степеня з раціональним показником, означення та властивості степеневої Читати далі ..

вчитель математики та інформатики Єрошова Інна Михайлівна

Розв’язання дробово-раціональних рівнянь є не надто складним завданням, якщо Ви знаєте методику, а вона достатньо проста. Вивчення способів перетворення самих по собі раціональних виразів не Читати далі ..

вчитель математики Матюшенко Валентина Йосипівна

Рівняння – одне з найважливіших понять не тільки математики, а й багатьох прикладних наук. Це найзручніша математична модель, найкращій засіб для розв’язування найважчих задач. Образно Читати далі ..

вчитель математики Шимчук Валентина Петрівна

Презентація з теми «Формули скороченого множення» створена для узагальнення і систематизації знань удосконалення вміння застосовувати формул при розв’язуванні завдань у 7 класі. Вікно перегляду презентації

вчитель математики та інформатики Єрошова Інна Михайлівна

Під час проведення уроку повторюються й узагальнюються знання учнів, які вони отримали раніше. На уроці було використано ігрові моменти,рольові ігри ,де учні уявляють себе працівниками Читати далі ..

учитель математики Сокол Тетяна Федорівна

Урок алгебри у 9 класі з теми «Перетворення графіків функції» проведено з використанням елементів бесіди та інтерактивних форм і методів. Вікно перегляду документа

1 2 3 4 5