1 2 3 4 5

вчитель біології Тарасенко Марина Петрівна

Контрольна робота по темі «Поведінка тварин» для 9 класу розроблена згідно Державного стандарту з використанням завдань на відповідність, з вибором однієї правильної відповіді для кращої Читати далі ..

вчитель хімії, біології, математики Косяк Галина Василівна

До вашої уваги розробка комбінованого уроку з хімії у 7 класі відповідно до чинної програми. На допомогу молодим вчителям хімії у підготовці до відкритого уроку. Читати далі ..

Вчитель хімії Загородня Тетяна Василівна

На даному уроці ми маємо сформувати уявлення учнів про хімічне поняття «кількість речовини»; показати сутність фізичної величини кількості речовини; ознайомити з одиницею вимірювання кількості речовини; Читати далі ..

викладач природничих дисциплін Ільйонок Олена Вікторівна

Перiодичний закон і періодична система хімічних елементівД. І. Менделєєва. Будова атома і види хімічного зв’язку. Атомно-молекулярне вчення. Вікно перегляду документа

викладач хімії та біології Челов'ян Наталія Михайлівна

Дана робота містить детальну розробку заняття з комп’ютерною підтримкою «Металічні елементи та їхні сполуки». Розробка спрямована на вирішення таких завдань освіти, розвитку і виховання як:– Читати далі ..

вчитель хімії Куценко Ірина Петрівна

Ознайомити учнів з класифікацією речовин за їхньою здатністю проводити електричний струм у водному розчині або в розплаві на електроліти та неелектроліти; сформувати поняття «електроліти та Читати далі ..

викладач хімії, біології Понятовська Тетяна Валеріївна

Навчальний процес повинен бути зорієнтован на розвиток особистості учня, в т.ч. шляхом формування універсальних навчальних дій. Вікно перегляду презентації

вчитель біології, хімії Понятовська Тетяна Валеріївна

Даний матеріал презентує досвід викладання хімії і формування вміння навчатись і здобувати знання з предмету. Вікно перегляду презентації

вчитель біології, хімії Понятовська Тетяна Валеріївна

Підвищення якості освіти, розкриття учнівських здібностей полягає, в тому числі, й у формуванні універсальних навчальних дій учнів. Вікно перегляду презентації  

вчитель біології, хімії Понятовська Тетяна Валеріївна

Позакласні заходи з хімії ніколи не залишають байдужими ні самих учасників, ні глядачів і вболівальників; дають можливість проявити таланти дітей, реалізувати їх творчі і навчальні Читати далі ..

Вчитель хімії та біології Яковлева Галина Іванівна

Під час уроку діти систематизують знання про склад, класифікацію, хімічні властивості основ і кислот. Урок проводиться у вигляді подорожі з використанням елементів народної творчості- казки. Читати далі ..

Викладач біології, категорія вища, викладач-методист Кикоть Валентина Пантелеймонівна

Робочий зошит містить навчальні матеріали: лабораторні досліди, завдання різного типу з використанням малюнків, схем і таблиць з теми, які сприяють розвитку аналітичного мислення, економлять час Читати далі ..

вчитель хімії Бутенко Олена Павлівна

Презентацію з теми: «Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація» для учнів 11 класу та завдання для опрацювання на уроці.Використання презентацій в учбовому процесі дає можливість вчителю Читати далі ..

Викладач хімії Огарь Еріка Іванівна

Методичні рекомендації до лабораторного практикуму для спеціальності «Виробництво харчової продукції»Глибоке оволодіння курсом органічної хімії неможливе без тісного зв’язку викладання теоретичного матеріалу з лабораторними роботами. Експериментування Читати далі ..

Вчитель хімії Незамай Алла Василівна

Матеріали до уроку хімії у 7 класі з теми: “Валентнiсть хiмiчних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук”Мета уроку:освітня: вивчити валентність як основну властивість атома Читати далі ..

вчитель хімії Бутенко Олена Павлівна

Однією із форм перевірки рівня навчальних досягнень учнів є підсумкова контрольна робота. Завдання для цієї роботи були складені згідно діючої програми та включають такі теми:”Початкові Читати далі ..

вчитель біології та хімії Красновид Вікторія Володимирівна

Захід створений згідно програми, дуже цікавий. Учні виявляють свої творчі здібності та групову роботу. Позакласний захід Вікно перегляду документа

Вчитель біології та хімії Вельмісова Валентина Юріївна

Навчальна мета:сформувати знання про Оксиген як хімічний елемент і кисень як просту речовину; ознайомити учнів із фізичними властивостями кисню; вивчити способи добування кисню в лабораторії.Виховна Читати далі ..

Вчитель хімії Гоменюк Світлана Степанівна

Урок містить таблицю густини спиртів,рівняння реакцій. Вікно перегляду документа

вчитель хімії Пугановська Вікторія Станіславівна

Узагальнююча самостійна робота для учнів 9 класу з теми “Алкани” . Поєднує завдання тестової форми та відкритої. Вікно перегляду документа

вчитель хімії Антоненко Ольга Олександрівна

До конспекту уроку додається презентація, використання мультимедійні інтерактивні вправи;мета уроку розширити знання про класифікацію неорганічних речовин на прикладі кислот, формувати поняття «кислота», ознайомити учнів зі Читати далі ..

вчитель хімії Машталєр Марія Петрівна

Дане модульне заняття допоможе з’ясувати, як розвивалися уявлення про хімічний елемент; дізнатися про перші спроби класифікації хімічних елементів; зрозуміти зміст періодичного закону; розвивати інтерес до Читати далі ..

Вчитель хімії Стефанишин Наталія Іванівна

Урок закріплення знань по темі “Основні класи неорганічних сполук”, урок-змагання з використанням інтерактивних вправ. Вікно перегляду документа

вчитель хімії, біології Денисенко Світлана Анатоліївна

Денисенко Світлана Анатоліївна маю вищу освіту, викладаю хімії та біології. Загальний педстаж складає 28 років. Працює над підвищенням якості знань учнів, приділяючи увагу індивідуальним, груповим, Читати далі ..

вчитель хімії Пальцева Ірина Василівна

Проект, в якому досліджено значення металів та їх сплавів у житті людини. Цей проект є підсумком вивчення теми “Метали ” для учнів 10 класу. Вікно Читати далі ..

вчитель хімії Пальцева Ірина Василівна

Урок вивчення нової теми у розділі “Хімічні реакції”. Пояснення поняття процесів окиснення і відновлення, речовин окиснеків і відновників. Вікно перегляду документа

1 2 3 4 5