1 2 3 4 5

Вчитель хімії Касяненко Ольга Миколаївна

Розробка уроку в 8 класі на тему “Генетичні звязки між основними класами неорганічних сполук” з мультимедійною підтримкою (презентація додається). Мета яких розкрити взаємозв’язок явищ у Читати далі ..

вчитель хімії Компанійченко Світлана Леонідівна

Інтегрований урок. Цілі уроку: дати уявлення про значення води в природі й житті людини, подивитися на деякі паралелі між водою і порятунком; сприяти розвитку навичок Читати далі ..

Вчитель хімії Чебітько Олена Олегівна

Матеріал презентації може бути використаний на методичному об’єднанні та семінарах. Методична розробка Вікно перегляду презентації

вчитель хімії Ковальчук Анжела Миколаївна

«Все розумне вже передумане, треба тільки спробуватипередумати це ще один раз»Один із можливих варіантів проведення узагальнюючого уроку по темі “Ненасичені вуглеводні” Вікно перегляду документа

вчитель біології та хімії Матійчук Оксана Дмитрівна

На сучасному етапі модернізації освіти, для вчителя мета уроку вважається досягнутою, якщо учні виявляють наявність міцних і глибоких знань з предмету, інтерес до предмету й Читати далі ..

вчитель хімії і біології Янкилевич Віталій Вікторович

Мета уроку: формувати поняття про білки як природні полімери, первинну, вторинну, третинну й четвертинну структури білкових молекул; ознайомити учнів з фізичними й хімічними властивостями білків Читати далі ..

учитель хімії Горбан Рита Іванівна

Даний проект дає можливість учням дізнатися про міжнародне маркування пластику, про різноманітність пластичних матеріалів та вироби з них; способи утилізації пластику; вплив шкідливих речовин при Читати далі ..

вчитель хімії Чеснокова Лідія Миколаївна

Дидактична мета моїх опорних схем – це допомога школярам у вивченні нового матеріалу, закріпленні й вдосконаленні набутих знань. Тема ” Основні класи неорганічних сполук.” Вікно Читати далі ..

вчитель хімії Попова Лідія Володимирівна

Даний урок дає можливість узагальнити, систематизувати та поглибити знання учнів з теми «Періодичний закон і періодична система Д.І.Менделєєва; стимулювати пізнавальну активність учнів, розвивати їх творчі Читати далі ..

учитель хімії Діденко Ольга Петрівна

Конспект уроку хімії для 11 класу (рівень стандарт). Містить завдання для перевірки знань учнів, задачу з розв’язком.Описані можливі форми роботи. Можна використати як основу для Читати далі ..

вчитель хімії Діденко Ольга Петрівна

Урок-лекція у вигляді презентації для учнів 7 класу. Містить питання для обговорення (вступний контроль), гіперпосилання на ролики «Добування кисню із гідроген пероксиду», « Добування кисню Читати далі ..

вчитель хімії Ашихміна Маріанна Миколаївна

Конспект інтегрованого уроку з хімії, біології. літератури, історії.Мета: Продовжити формувати в учнів поняття про взаємозв’язок будови елементів та їх положення в періодичній системі з фізичними Читати далі ..

вчитель хімії Махно Вікторія Володимирівна

Конспект уроку та презентація можуть бути використані при вивчені теми «Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують».Розробка уроку включає індивідуальну, групову Читати далі ..

Вчитель хімії, біології, основ здоров'я Ткаченко Любов Григорівна

Завдання, які допоможуть підготуватися до уроку з перевірки знань і вмінь учнів по темі “Основні класи неорганічних сполук”.  

Вчитель хімії Радюк Світлана Михайлівна

Надана теоретична основа поняття про водневий показник рН та його значення у природі та житті людини. Формуються початкові навички визначення рН розчинів за допомогою універсального Читати далі ..

вчитель географії та біології Любченко Євгенія Митрофанівна

Урок дає можливість роздивитися тему з різних векторів, звернути увагу учнів на економічний аспект вибору продуктів харчування,а також їх значення для повноцінного харчування, значення умінь Читати далі ..

вчитель хімії Рибалко Тетяна Олександрівна

Вашій увазі представлена розробка уроку хімії для учнів 11 класу рівню стандарт. З метою патріотичного виховання підростаючого покоління у розробці використовуються елементи українознавства, а також Читати далі ..

вчитель хімії Одерій Валентина Григорівна

В наш час, коли обсяг знань і швидкість їх оновлення невпинно зростають і частина інформації стає застарілою, зрозуміло, що опанування новими знаннями потребує втілення прогресивних Читати далі ..

вчитель хімії Захарчук Дарія Ігорівна

Представляю власну розробку презентації до уроку ” Метали – прості речовини. Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки” для учнів 10 класу. Матеріали презентації підібрані відповідно до Читати далі ..

вчитель хімії Одерій Валентина Григорівна

В наш час, коли обсяг знань і швидкість їх оновлення невпинно зростають і частина інформації стає застарілою, зрозуміло, що опанування новими знаннями потребує втілення прогресивних Читати далі ..

Вчитель біології та хімії Петрович Оксана Василівна

Узагальнення знань, умінь і навичок по темі: “Основні класи неорганічних сполук”. Вікно перегляду документа

вчитель хімії та біології Отрощенко Алла Миколаївна

Презентації – це творчість вчителя, яскраве та цікаве подання матеріалу. Вони допомагають краще засвоювати матеріал на уроці, слугують прикладом для подальшої самостійної роботи учнів. Презентація Читати далі ..

викладач хімії та біології Тузниченко Ніна Миколаївна

В публікації показано використання різних форм роботи з метою активізації освітнього процесу, підвищення інтересу та зацікавленості до дисципліни “Хімія”. Вікно перегляду документа

Вчителі хімії й біології Велика Н. М., Мельник Т. Л.

Інтегрований урок хімія + біологія з теми “Білки”, який дозволяє учням освоїти знання з предмета в сукупності з іншими науками; та використовувати їх у процесі Читати далі ..

викладач хімії, біології Шепелюк Леся Миколаєвна

Розробка презентації для 10-го класу на заявлену тему, мета якого – розширити знання про хімічні властивості неметалів на прикладі їхніх сполук із Гідрогеном, знання про Читати далі ..

вчитель хімії Горбан Рита Іванівна

Важливим аспектом при вивченні цієї теми є уміння учнів визначати умови перебігу реакцій обміну, а також описувати хімічні процеси за допомогою рівнянь хімічних реакцій.Учні самостійно Читати далі ..

1 2 3 4 5