1 2 3 4

Рекомендації для завучів, практичних психологів “Інтерактивні форми методичної роботи та їх психологічний супровід”

заступник директора з навчальної роботи Сербіненко Лариса Василівна

Самопідготовка як засіб створення оптимальних психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку школярів (методичні рекомендації)

вихователь-методист Куницька Ольга Петрівна

Роль навчального кабінету української літератури у формуванні предметних та ключових компетентностей учнів

викладач української мови та літератури Чиркіна Валентина Олександрівна

Виступ на педраді «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках суспільно-гуманітарного циклу як складової особистісно орієнтованого навчання»

вчитель російської мови та зарубіжної літератури Зюба Олена Володимирівна

Презентація до виступу на учительській конференції, або семінарі для учителів правознавства та предметів суспільнознавчого циклу

учитель історії Раєвський Костянтин Анатолійович

1 2 3 4