1 2 3 4

Самопідготовка як засіб створення оптимальних психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку школярів (методичні рекомендації)

Презентація до виступу на учительській конференції, або семінарі для учителів правознавства та предметів суспільнознавчого циклу

1 2 3 4