1 3 4 5 6 7 28

Учитель початкових класів Коцюба Надія Григорівна

План-конспект уроку математики у 4 класі з теми: «Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Числові вирази, що містять кілька арифметичних дій з дужками і без дужок. Читати далі ..

Вчитель початкових класів Дмитрук

Цей конспект допоможе учителям початкових класів у підготовці до уроку з поданої теми. А також вибрати необхідні методи та прийоми роботи щоб реалізувати поставлені цілі. Читати далі ..

вчитель математики Кандибка Оксана Іванівна

Дана презентація допоможе вчителю у проведені інтегрованого уроку з двох предметів, математика та основи здоров’я. Тема “Здорове харчування” переплітається з темою “Відсотки”. Вікно перегляду презентації Читати далі ..

вчитель математики Кіслова Тетяна Олексіївна

Узагальнити й систематизувати знання учні із теми «Множення і ділення дробів», уміння використовувати набуті знання при розв’язування нестандартних задач , швидко адаптуватися до нових умов, Читати далі ..

вчитель початкових класів Ревчук Світлана Олексіївна

Конспект відкритого уроку з математики в четвертому класі. Форма уроку: урок-подорож математичним океаном. Даний матеріал містить елементи інтегрованого навчання, інерактивні технології. Сприяє закріпленню навичок письмового Читати далі ..

вчитель початкових класів та іноземної мови Денека Галина Адамівна

Урок у вигляді подорожі допоможе першокласникам швидко і легко закріпити знання таблиці додавання і віднімання в межах 10, навчить знаходити число в числовому ряді, порівнювати Читати далі ..

Вчитель математики Розанович Наталія Антонівна

Підвищити інтерес до навчання взагалі і предмету зокрема,побачити взаємозв’язок між різними дисциплінами,актуалізувати знання з одного предмету і використати ці знання під час вивчення іншого,розширити і Читати далі ..

Вчитель математики Розанович Наталія Антонівна

Закріпити та розширити знання учнів про життя і творчість І. Я. Франка; узагальнити та систематизувати знання учнів з тем «Натуральні числа» розвивати творчі й інтелектуальні Читати далі ..

вчитель математики Шевчук Ніна Михайлівна

Узагальнення і систематизація знань з теми “Тригонометричні рівняння”.Засвоєння учнями понять тригонометричні рівняння загального виду та окремі випадки розв’язування тригонометричних рівнянь. Вікно перегляду документа

Вчитель початкових класів Кармазіна Ольга Олексіївна

Мета цього уроку пояснити учням утворення дробів, показати запис дробу та ознайомити з термінами чисельник і знаменник, опрацювати складені задачі, які містять знаходження частини числа, Читати далі ..

Вчитель початкових класів Григор'єва Олена Геннадіївна

Інтегрований урок у початковій школі завжди допомагає дитині засвоїти матеріал краще, ніж під час стандартного уроку. Ця розробка поєднує математику з природознавством. Урок побудований в Читати далі ..

вчитель початкових класів Шпінь Любов Василівна

Формувати вміння складати схему та рівності до сюжетного малюнку, учити складати до схеми дві рівності та плюс, та дві на мінус, закріпити знання складу чисел, Читати далі ..

Заступник директора з виховної роботи, вчитель математики Борщенко Світлана Миколаївна

Інтерактивні ігри, як ефективні методи якісної взаємодії навчального матеріалу з мисленням учнів – мають всі найвишуканіші засади для використання в педагогічному процесі на уроках математики. Читати далі ..

вчитель початкових класів Молчанова Ольга Дмитрівна

Пропонований урок допоможе вчителеві розкрити учням в певній послідовності зміст дії множення і ділення. Швидко і легко в ігровій формі навчити дітей складати таблиці множення Читати далі ..

Вчитель математики Розанович Наталія Антонівна

 узагальнити та систематизувати знання, вміння і навички учнів розв`язувати лінійні рівняння; розвивати логічне мислення учнів, їх творчі здібності; повторити та систематизувати знання учнів про Читати далі ..

учитель математики і фізики Маханьковська Ірина Вікторівна

Конспект позакласного математичного заходу для учнів 5 – 9 класів. Конспект позакласного математичного заходу

вчитель математики Стадник Єгор Анатолійович

Конспект уроку з математики для учнів 6-го класу по темі “Множення і ділення звичайних дробів”. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації Відео Вікно перегляду документа

вчитель математики Когут Любов Петрівна

Презентація проекту «Теорія ймовірностей в житті людини». Учням пропонується дати відповідь на питання доцільності ігроманії та використовуючи засобами інформаційних технологій (інтернет, журнали, посібники, телебачення) підготувати Читати далі ..

учитель математики та інформатики Мелешко Наталія Іванівна

Дана розробка допоможе узагальнити та систематизувати знання, вміння, навички учнів з теми «Звичайні дроби та дії з ними». Вікно перегляду документа  

вчитель математики Пономаренко Ірина Петрівна

Формування ключових компетентностей та реалізація наскрізних змістовних ліній з елементами дослідження на уроці алгебри та початків аналізу. Вікно перегляду документа

вчитель початкових класів Шеремет Ольга Іванівна

Конспект уроку з математики у 3-му класі на тему “Розв′язування вправ і задач на повторення таблиці множення і ділення.” Вікно перегляду документа

Вчитель початкових класів Ткачова Олена Володимирівна

Дана розробка уроку дозволить вчителю поринути разом із учнями у цікавий світ математики,а саме: у подорож до лісової школи. Урок розвиває обчислювальні навички молодших школярів, Читати далі ..

Вчитель математики Тіліченко Тетяна Володимирівна

Конспект уроку з алгебри 9 клас. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробка. Узагальнення та систематизація знань. Вікно перегляду документа

Вчитель математики Тіліченко Тетяна Володимирівна

Конспект уроку з математики 6 клас. Тема “Розв’язування задач на відсотки”. Урок узагальнення та систематизації знань. Вікно перегляду документа

вчитель математики та інформатики Гайдей Олександр Олександрович

Робота відповідає уроку за новою українською школою. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

учитель математики Остапенко Наталія Юріївна

У конспекті дано визначення прямокутного паралелепіпеда та куба. На прикладі моделі геометричних фігур показано, що таке грань, ребра, вершини прямокутного паралелепіпеда і куба та закріплення Читати далі ..

вчитель математики Рибалко Катерина Дмитрівна

Оскільки вчитель є організатором освітнього процесу, то його основною метою є пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання. Це спонукає вчителя шукати шляхи підвищення інтересу Читати далі ..

Вчитель початкових класів Нечоса Галина Іванівна

​Розробка уроку математики для учнів 1 класу у вигляді подорожі до весняного лісу, може бути використана вчителями початкових класів під час закріплення або вивчення нового Читати далі ..

1 3 4 5 6 7 28