1 2

практичний психолог Гончарова Вікторія Олегівна

Чем больше криптовалюты входят в нашу повседневную жизнь, тем больше появляется необходимость в создании ее новых видов и расширении функционала. В этой статье мы расскажем Читати далі ..

вчитель математики та економіки Каніковська Світлана Юріївна

Матеріали можуть використати вчителі математики та економіки. Вікно перегляду документа Вікно перегляду документа

вчитель математики та економіки Каніковська Світлана Юріївна

Матеріал може бути використано вчителями економіки для учнів 11 класу рівня стандарту. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації Вікно перегляду документа

викладач, голова циклової комісії "Бухгалтерський облік" Яковенко Світлана Леонідівна

ТЕМА: Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо. Навчальна: набуття практичних навичок щодо побудови структури бухгалтерського рахунку ( початкове сальдо, обороти, Читати далі ..

вчитель математики та інформатики Пересунько Світлана Петрівна

Завдання проведеного дослідження – розглянути сучасні технології дистанційного банківського обслуговування населення, організацію здійснення дистанційного банківського обслуговування населення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Матеріал відповідає вимогам учнівської Читати далі ..

викладач фінансово-економічних дисциплін Попович Ольга Іванівна

Самостійна робота студентів охоплює завдання різних типів та рівнів складності. Під час самостійного опрацювання тем та при підготовці до практичних занять важливе значення мають лекції. Читати далі ..

викладач фінансово-економічних дисциплін Попович Ольга Іванівна

Соціальна політика сучасної держави повинна бути зорієнтована не лише на підтримку наявного рівня соціальних гарантій і створення механізмів соціального захисту окремих найбільш уразливих соціальних груп, Читати далі ..

Гніденко (вчитель української мови та літератури), Бондаренко (вчитель географії, економіки) Гніденко Ольга Борисівна, Бондаренко НаталяВолодимирівна

У публікації подано матеріали з елементами інтеграції із географії, української мови та літератури, інформатики. Рекомендовано використовувати із метою закріплення базових знагь і також на уроках Читати далі ..

Учитель англійської мови Максименко Лідія Максимівна

Вікторина “По англомовним країнам” містить запитання і відповіді щодо історії, економіки, культури та освіти Великої Британії, США, Канади, Нової Зеландії та Австралії. Вікторина сприяє закріпленню Читати далі ..

вчитель математики та економіки Панасенко Вікторія Володимирівна

Кожна дитина має певні таланти і здібності необхідно лише застосувати мотивацію, яка дасть можливість сформувати творчу, розвинену і активну особистість, яка зможе навчатися протягом життя Читати далі ..

вчитель економіки Галабіцька Ольга Адамівна

Даний матеріал буде добрим доповненням до проведення уроку для вчителя, а також ілюстративним додатком, дасть змогу учням швидше освоїти вивчене. Вікно перегляду презентації

вчитель економіки Галабіцька Ольга Адамівна

Розробка даного уроку дає можливість широко висвітлити тему, завдяки випереджальним завданням для учнів у вигляді мультимедійних презентацій. У роботі подано огляд можливостей використання інформаційних технологій Читати далі ..

вчитель початкових класів Курильчук Галина Петрівна

Закріплення і узагальнення знань учнів з розділів «Іменник та прикметник» з елементами економічної освіти Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

вчитель інформатики та економіки Лактіонова Людмила Олександрівна

Урок дозволяє узагальнити та закріпити знання про аналіз даних у середовищі табличного процесора та кредитні операції банку, про порядок виконання обчислень аналізу даних в середовищі Читати далі ..

вчитель географії та економіки Копилова Наталія Миколаївна

Це конспект відкритого уроку. Сподіваюся, що комусь він стане в нагоді. Конспект уроку

вчитель географії та економіки Полонська Марина Сергіївна

Урок з економіки , 11 клас. Тема:Основні макроекономічні показники. Методи розрахунку. Мета:Визначити основні характеристики показників макроекономіки; оволодіти практичними навичками обчислювання показників за різними методами, сформувати Читати далі ..

вчитель економіки Кривенко Оксана Іванівна

Доброго дня! Презентація може бути використана на уроці економіки в 11 класі при вивченні теми “Попит та пропозиція. Ціна ринкової рівноваги”. Використання презентації дає змогу Читати далі ..

вчитель географії Болгарина Антоніна Григорівна

Конспект географії уроку-тривіуму з залученням учителя економіки, біології. На уроці використані різноманітні форми роботи: тести, картографічний практикум,розв’язування проблемних ситуацій та економічної задачі, інтерв’ю, все супроводжується Читати далі ..

вчитель географії та економіки Саляк Василь Михайлович

Тренінг з Євроінтеграції дає можливість в інтерактивному режимі учням 10 класу не тільки перевірити свої знання з економіки та географії, а і набути навичок участі Читати далі ..

вчитель економіки Кривенко Оксана Іванівна

Доброго дня! Презентація може бути використана на уроці економіки в 11 класі при вивченні теми “Виробничі ресурси”. Вікно перегляду презентації

Майстер виробничого навчання Гужевенко Юлія Вікторівна

Конспект уроку з предмету “Економіка підприємства”Тема: «Організація виробництва і планування діяльності підприємства»Тема уроку: «Стратегія розвитку підприємства та бізнес планування»Додатки: “100 ідей для свого бізнесу” та Читати далі ..

вчитель географії, економіки Кільчевська Ольга Вікторівна

Цей урок з географії розвиває в учнів не тільки знання з географії, а також з економіки, розвиваючи в них підприємницькі здібності. Вікно перегляду документа

вчитель математики та інформатики, вчитель економіки Мельничук Василь Мстиславович, Наконечна Галина Михайлівна

Інтегрований урок з економіки та інформатики. Тема з економіки відображена в заголовку. Тема з інформатики: “Повторення роботи в табличному процесорі Excel. Створення та форматування таблиць. Читати далі ..

вчитель початкових класів Дрозд Ліна Миколаївна

У нашому сьогоденні проблема збереження енергоносіїв є першочерговою в розвитку економіки країни. Учні початкових класів обов’язково повинні орієнтуватись у видах енергетики і розуміти потребу розвитку Читати далі ..

Заступник директора з НР, вчитель зарубіжної літератури Тасжанова Світлана Миколаївна

У рамках українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва 3» з 2014 року реалізується важливий проект «Уроки з підприємницьким тлом», мета якого – розширення можливості формування підприємницької Читати далі ..

1 2