1 34 35 36 37 38

Києво-Могилянська академія -виразник і носій традиційних рис духовності українського народу і могутній чинник формування його самосвідомості.

1 34 35 36 37 38