1 2 3 4 5 15

Вчитель математики Мельник Марія Петрівна

Методична розробка дасть можливість вчителеві підготуватися до уроку геометрії використавши інноваційні технології, зокрема, метод проектів і застосувати компетентнісний підхід до навчання. Вікно перегляду документа Вікно Читати далі ..

вчитель хімії Чеснокова Лідія Миколаївна

Дидактична мета моїх опорних схем – це допомога школярам у вивченні нового матеріалу, закріпленні й вдосконаленні набутих знань. Тема ” Основні класи неорганічних сполук.” Вікно Читати далі ..

викладач спецдисциплін Бачинська Наталя Геннадіївна

Сучасному учню потрібно передавати не стільки інформацію, скільки метод її одержання. На прикладі уроку технології кам’яних робіт, що проводиться на першому курсі в групі мулярів Читати далі ..

вчитель російської мови Кожеурова Тетяна Олександрівна

Прагнення постійно оптимізувати навчально – виховний процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних раніше педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості. Сьогодні у педагогічний Читати далі ..

Вчитель російської мови Кожеурова Тетяна Олександрівна

У сучасній практиці перевірки успішності навчання значного поширення набули тестові завдання. Дидактичний тест — це система завдань специфічної форми і певного змісту, яка дає змогу Читати далі ..

Вчитель фізики Мельник Микола Павлович

Методична розробка допоможе вдало здійснити фізичний експеримент і вивчити основні типи з’єднання провідників, детально описати складання електричного кола. Методична розробка Вікно перегляду документа

Вчитель початкових класів Пастушок Людмила Валентинівна

Посібник включає добірку цікавих завдань для розвитку логічного і творчого мислення учнів початкових класів. Він зацікавить дітей і допоможе вчителеві в доборі матеріалу до уроків Читати далі ..

Вчитель математики Мельник Марія Петрівна

Методична розробка з математики для 9 класу на тему: «Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії» Методична розробка Вікно перегляду документа

Вчитель фізичної культури Сорока Юрій Леонідович

Перебудовчі процеси, що відбуваються в загальноосвітній школі, пов’язані зі збільшенням навчального навантаження, яке за дослідженням вчених, становить майже 33%, від загального часу. Перевантаження під час Читати далі ..

Вихователь Нестеренко Лариса Вікторівна

Стаття містить опис власного досвіду впровадження методу проектів у виховний процес. Із задоволенням організовую дослідницьку діяльність учнів у проекті «Мій рідний край – моя маленька Читати далі ..

викладач спецдисциплін Ломачевська Лариса Ларіонівна

“Торт – свята голова!” Пояснюється це не тільки відмінними смаковими властивостями тортів, але й тим, що торт може прикрасити будь-який святковий стіл і бути гарним Читати далі ..

вчитель музичного мистецтва Бачинська Лідія Михайлівна

В рамках проекту планується організація та проведення низки заходів, спрямованих на поглиблене вивчення музичного мистецтва Тернопілля, залучення учнів до активного творчого, мистецько-музичного життя, зустрічі з Читати далі ..

Викладач іноземної мови II категорії Подольська Людмила Євгеніївна

У даній публікації висвітлено основні методичні прийоми навчання перекладу технічних текстів.

вчитель англійської мови Саганюк Алла Анатоліївна

Оволодіння засобами спілкування іноземною мовою (фонетичними, лексичними, граматичними) спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування. Оволодіння уміннями говоріння, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом Читати далі ..

викладач історії України Субочев Ігор Володимирович

Після досягнення Україною незалежності надзвичайно гостро постала необхідність наукового та ідеологічного обґрунтування права нашого народу на власну самостійну державу. У цьому контексті на перше місце Читати далі ..

вчитель початкових класів Денисенко Лариса Олександрівна

У сучасних умовах ефективність початкової освіти пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу. Як свідчать результати аналізу сучасної практики, ефективній реалізації компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів Читати далі ..

Вчитель фізичної культури Бридун Микола Анатолійовича

Портфоліо учителя фізичної культури Бридуна Миколи Анатолійовича Портфоліо Вікно перегляду презентації

вчитель початкових класів Дяченко Алла Олександрівна

Цікаві види роботи ,які сприяють розвитку творчих здібностей. Майстер клас Вікно перегляду документа

Викладач іноземної мови II категорії Подольська Людмила Євгеніївна

Метою цієї роботи є розглядання історії формування American English та основні лексичні і граматичні відмінності між двома варіантами англійської мови. Вікно перегляду документа

практичний психолог Козак Ольга Миколаївна

Підвищення рівня обізнаності вчителів 1-х класів та батьків, щодо особливостей протікання адаптаційних процесів першокласників. Матеріали Вікно перегляду документа Вікно перегляду документа Вікно перегляду документа

Учитель історії Шульчевська Світлана Єгорівна

Матеріали статті розкривають особливості формування та розвитку громадянської компетентності школярів на уроках історії у 7-8 класах. Стаття Вікно перегляду документа

вчитель інформатики Примак Сергій Валерійович

Третій рік я працюю у динамічній групі темою: «Розвиток творчої активності учнів на уроках інформатики». І це дало мені змогу побачити наскільки здібні мої учні, Читати далі ..

викладач Акімов Юрій Олексійович

Даний посібник призначений допомогти викладачам і студентам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які вивчають літературу ХІХ – початку ХХІ століття. В посібнику вміщені теоретичні матеріали, біографічні Читати далі ..

Соціальний педагог Алексенко Оксана Василівна

В поданому матеріалі ви ознайомитеся з поняттями «конкуренція», «конкурентоздатна особистість», визначите рівень прояву власних конкурентних якостей, навчитеся адекватно оцінювати свої конкурентні якості, своє місце в Читати далі ..

Завідуюча технологічним відділенням Ткач Надія Станіславівна

Дана доповідь направлена на організацію роботи над зменшенням кількості пропусків занять без поважних причин, студентів коледжу. Вікно перегляду документа

вихователь-методист Гарькава Юлія Павлівна

Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації , формує всі необхідні життєві компетенції. Самостійне здобування Читати далі ..

1 2 3 4 5 15