1 2 3 28

практичний психолог Гончарова Вікторія Олегівна

Вчити українську мову не лише корисно, а й важливо для формування національної ідентичності дитини. Українська мова – це не просто засіб спілкування, а також носій Читати далі ..

вчитель початкових класів Пілова Олена Володимирівна

Пропоную розробку уроку «Дистанційне навчання на платформі E-schools.info у школі». Тема: Слова- назви дії предметів. Виконання мовних вправ. Списування тексту.           Читати далі ..

вчитель початкових класів Сингаєвська Ніна Адамівна

Мультимедійна презентація допоможе повторити, систематизувати і узагальнити знання дітей по темі “Прислівник”, зокрема про основні граматичні особливості прислівників і їх правопис, вміння добирати прислівники-синоніми і Читати далі ..

вчитель початкових класів Оліфірович Неля Олексіївна

Презентація до дистанційного уроку дає можливість візуального сприймання під час написання великої букви Ї. Розвиває навички самоконтролю.                  Читати далі ..

вчитель початкових класів Кандела Оксана Сергіївна

Урок розроблений з метою розширювати знання учнів про слово; вчити групувати предмети за певними ознаками; розвивати зв’язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас;виховувати любов до природи.

вчитель початкових класів Ців'юк Галина Петрівна

Сучасний зміст освіти Нової української школи передбачає впровадження удосконалених підходів до формування якісного освітнього середовища для дитини. Всебічний розвиток особистості дитини передбачає фокусування на ключових Читати далі ..

учитель початкових класів Гордієнко Наталія Василівна

Тренінгові заняття – це модель ситуацій, наближених до життєвих. Саме тут діти можуть критично мислити, приймаючи правильне рішення. Це можливість встановлення рівноправних партнерських стосунків між Читати далі ..

вчитель початкових класів Собакіна Лідія Миколаївна

Урок з теми «Вживання займенників з прийменниками»Завдання для самостійної роботи з української мови спрямовані на усвідомлення молодшими школярами особливостей цієї частини мови, на розвиток умінь Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Корнійчук Антоніна Миколаївна

Самостійна робота з української мови допоможе перевірити знання одинадцятикласників при підготовці до ЗНО. Вікно перегляду документа

вчитель початкових класів Краснокутська Наталія Анатоліївна

Тема. Види речень за метою висловлювання та інтонацією Мета: Формувати поняття про речення за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) та інтонацією (неокличні, окличні); виробляти вміння знаходити їх у Читати далі ..

вчитель Подкур Наталія Андріївна

Конспект уроку «Основні види підрядних речень. Означальні, з’ясувальні,обставинні речення» та мультимедійна презентація «Історія Домницького монастиря».Тип уроку – урок вивчення нового матеріалу. Він містить теоретичні відомості Читати далі ..

вчитель початкових класів Проць Ірина Василівна

Урок у формі КВК. Вікно перегляду документа

учитель української мови та літератури Павленко Анна Сергіївна

Завдання заходу зорієнтовані на перевірку знань учнів з різних розділів науки про мову, літературознавчих термінів, народознавчих понять; на удосконалення навичок роботи в групі, формування інтересу Читати далі ..

вчитель початкових класів Гладка Тетяна Григорівна

Конспект уроку складено згідно з програмою. Це перший урок у 3 класі з теми “Частини мови. Прикметник”, у якому закріплюються знання про прикметник, отримані у Читати далі ..

учитель початкових класів Коров'янська Любов Петрівна

Урок містить цікаві вправи групової роботи для повторення вивченого матеріалу за темою. Мультимедійна презентація допомагає зробити урок яскравішим, доступнішим для сприйняття. Розробку рекомендую для педагогів, Читати далі ..

учитель українськоїмови та літератури Переверзєва Валентина Вікторівна

Комплект складається із 24-х роздавальних карток. На картці міститься кольорове зображення рослини та цікавий текстовий матеріал і граматичне завдання для його опрацювання. Зміст текстового матеріалу Читати далі ..

вчитель початкових класів Тимчик Наталія Дмитрівна

Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Складання твору «Зима – чарівниця»з використанням ІКТ. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

вчитель початкових класів Тимчик Наталія Дмитрівна

Повторювально-узагальнюючий урок з української мови по темі “Прикметник” з мультимедійною презентацією для 2 класу. Вікно перегляду документа Вікно перегляду презентації

вчитель початкових класів Федорчук Марія Романівна

Конспект уроку рекомендовано використовувати у другому семестрі навчального року, тому що його мета полягає у перевірці та закріпленні знань, умінь і навичок учнів з вивчених Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Бровко Валентина Степанівна

ознайомити учнів з вимогами до складання твору-роздуму в публіцистичному стилі; удосконалювати вміння викладати матеріал послідовно, логічно, з дотриманням стильових ознак;розвивати вміння усно складати твори в Читати далі ..

вчитель початкових класів Рак Любов Борисівна

Ознайомлюю учнів з поняттям «число іменників», «однина», «множина». Вправляю у змінюванні іменників за числами. Розвиваю зв’язне мовлення школярів та уміння аналізувати, узагальнювати мовні явища при Читати далі ..

вчитель початкових класів Рудик Світлана Василівна

Іменник як частина мови ” допоможе учителям-словесникам узагальнити й систематизувати знання учнів про іменник як частину мови; формувати вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх Читати далі ..

вчитель української мови і літератури та історії Магла Оксана Степанівна

Конспект відкритого уроку з української мови в 9 класі на тему”Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними частинами” містить поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання. Вікно перегляду Читати далі ..

вчитель початкових класів Нежива Світлана Володимирівна

Урок містить в собі різні форми й методи роботи з використанням інтерактивних технологій. Учням в доступній формі розкриваються поняття “власні і загальні іменники”. Завдання, які Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Щур Людмила Зеновіївна

Матеріал буде корисний для вчителів та учнів при вивченні даної теми. Вікно перегляду документа

вчитель початкових класів Кошева Олена Михайлівна

Конспект уроку допоможе вчителю першого класу НУШ у цікавій формі навчити дітей писати велику букву П та слова з нею. Вікно перегляду документа

вчитель початкових класів, дефектолог Близнюк Олена Володимирівна

Інтегрований урок з предметів “українська мова” та “природознавство”, проведений для учнів з інтелектуальною недостатністю в умовах спеціальної школи, що має на меті вчити учнів складати Читати далі ..

учитель української мови та літератури Ісакова Надія Василівна

Орфографічна грамотність є частиною загальної мовної культури. Вона виробляється при свідомому засвоєнні правописних правил, які закріплюються системою тренувальних вправ. Вікно перегляду документа

вчитель початкових класів Лагода Наталія Олександрівна

Методична розробка інтегрованого уроку у 3 класі (природознавство, українська мова). Дана методична розробка допоможе провести інтегрований урок навіть вчителю-початківцю. Вона є модифікаційною за інноваційним потенціалом, Читати далі ..

вчитель української мови та літератури Павловець Олена Олегівна

Під час проведення уроку учні систематизують засвоєні знання про основні відомості з прикметника; збагатять свій словниковий запас; розвиватимуть культуру усного й писемного мовлення, логічне, конкретне Читати далі ..

1 2 3 28